• di@riga.lv
    / +371 67026138

Aicinām Rīgas skolu audzēkņus piedalīties ideju konkursā “Manas idejas top Rīgā”

Rīgas domes Īpašuma departaments arī šogad aicina Rīgas izglītības iestāžu audzēkņus izrādīt iniciatīvu un līdzdalību Rīgas pilsētvides veidošanā, un aicina piedalīties ideju konkursā “Manas idejas top Rīgā”.

Rīgas izglītības iestāžu audzēkņi ir aicināti radīt vienu vai vairākas idejas Rīgas pilsētvides pilnveidošanai. Tā var būt ideja par funkcionālu un estētisku pilsētvides dizainu, piemēram, mākslas un vides objektu, apgaismojumu, ēku fasādes krāsojumu. Konkursā var iesniegt idejas arī par dabas vai sabiedrībai pieejamu teritoriju attīstīšanu vai to apzaļumošanu, piemēram, parku vai skvēru labiekārtojumu – soliem, rotaļu iekārtām vai radošiem, dabai draudzīgiem vides objektiem.

Konkursa ideju var radīt individuāli vai autoru grupa līdz četrām personām. Iesūtītos darbus vērtēs Rīgas domes Īpašuma departamenta izveidota komisija, kura noteiks trīs labāko darbu autorus. Šogad ir izsludināts arī balvu fonds, kurā labākā darba autoram ir iespēja saņemt naudas balvu trīs simts eiro apmērā, kā arī iespēja savā vasaras brīvlaikā savu ideju realizēt.

Jaunieši savas idejas ir aicināti iesniegt līdz 30. martam plkst.16.00.  Iesniedzot idejas personīgi Rīgas domes Īpašuma departamentā (Riharda Vāgnera ielā 3, Rīgā, 5. stāvā) vai arī nosūtīt tās pa pastu ar norādi “Dokumenti ideju konkursam “Manas idejas top Rīgā”.

Konkursa rezultātus paziņos 30.aprīlī.

Ideju konkursa „Manas idejas top Rīgā” Nolikums | Pieteikums | Konkursa darba anketa.