• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Gliemežu 2 k-1 Foto

Garāžas telpu grupas Nr. 003 Gliemežu ielā 2 k-1, Rīgā (Vecmīlgrāvī) mutiskas izsoles starp pirmpirkuma tiesīgajām personām rezultāti

Nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 0100 611 0219), kas sastāv no nedzīvojamās ēkas-garāžas (kadastra apzīmējums 0100 111 0840 003), 178/1048 domājamo daļu ar lietošanas tiesībām uz telpu grupu Nr. 003 ar kopējo platību 17,80  m2 mutiska izsole starp pirmpirkuma tiesīgajām personām, kas paredzēta 19.08.2022., netiks rīkota, jo ir saņemts tikai viens pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. […]
foto2022

Garāžas telpu grupas Nr. 002 un tai piekrītošo zemesgabala 1530/12730 domājamo daļu Katrīnas dambī 22E, Rīgā, izsoles rezultāti

Garāžu ēku (būvju) nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 0100 512 0084; kadastra apzīmējumi: 0100 012 2010 003, 0100 012 2010 006), 1530/12730 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas (kadastra apzīmējums 0100 012 2010 003) telpu grupu Nr. 002 un zemesgabala (kadastra Nr. 0100 012 2039; kadastra apzīmējums 0100 012 2039) 1530/12730 domājamās daļas 20.06.2022. elektroniskā […]
daugavgrīvas 67a

Neapbūvēta zemesgabala Daugavgrīvas ielā 67A, Rīgā, elektroniskā izsole nenotika

Neapbūvēta zemesgabala Daugavgrīvas ielā 67A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 063 0204), 2562 m2 platībā elektroniskā izsole (izsoles sākuma datums – 12.05.2022. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums – 13.06.2022. plkst. 13.00.) NENOTIKA, tā kā netika iesniegts neviens pieteikums par piedalīšanos izsolē. Informācija aktualizēta: 14.06.2022.