• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Mores 7A

Garāžas ēkas un zemesgabala Mores ielā 7A, Rīgā, 176/533 domājamās daļas, izsoles rezultāti

04.10.2021. elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 0100 068 0187 004), 176/533 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas telpu grupu Nr. 002 (platība 17,60 m2) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 068 0042) ar kopējo platību 403 m2 176/533 domājamās daļas, par 5563 EUR nosolīja fiziska persona. Kontaktinformācija Tālrunis: 67026307 E-pasts: ivita.helde@riga.lv
Vītolu 8

Garāžas ēkas un zemesgabala Vītolu ielā 8, Rīgā, 766/1573 domājamās daļas, izsoles rezultāti

– 04.10.2021. elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 0100 017 2015 005), 162/1573 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas telpu grupu Nr. 003 (platība 16,2 m2) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 017 2769) 162/1573 domājamās daļas, par 5275 EUR nosolīja fiziska persona; – 04.10.2021. elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli garāžas ēkas (kadastra apzīmējums […]