• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Brīvības gatve 356E

Garāžas ēkas telpu grupas Nr. 006 un tai piekrītošo zemesgabala 206/1901 domājamo daļu Brīvības gatvē 356E, Rīgā, izsoles rezultāti

Ēku (būvju) nekustamā īpašuma Brīvības gatvē 356E, Rīgā (kadastra Nr. 0100 592 0269), 206/1226 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 004) telpu grupu Nr. 006 ar kopējo platību 20,60 m2 un zemesgabala (kadastra Nr. 0100 092 2583; kadastra apzīmējums 0100 092 2583; kopējā platība 758 m2), 206/1901 domājamās daļas 28.03.2024. elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli […]

Neapbūvēta zemesgabala Daugavgrīvas ielā 67A, Rīgā, izsoles rezultāti

Neapbūvētu zemesgabalu Daugavgrīvas ielā 67A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 063 0204; kadastra apzīmējums 0100 063 0204), 2562 m2 platībā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli (izsoles sākums – 06.02.2024. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 07.03.2024. plkst. 13.07) par 44 900 EUR nosolīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tehniskais Dienests” (reģ. Nr. 40103522049).   Informācija ievietota: 08.03.2024.
Grēdu iela ortofoto

Neapbūvēta zemesgabala Grēdu ielā, Rīgā, elektroniskā izsole nenotika

Neapbūvēta zemesgabala Grēdu ielā, Rīgā (kadastra Nr. 0100 048 0259; kadastra apzīmējums 0100 048 0230), 2711 m2 platībā elektroniskā izsole (izsoles sākuma datums – 20.12.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums – 19.01.2024. plkst. 13.00) NENOTIKA, jo netika iesniegts neviens pieteikums par piedalīšanos izsolē. KONTAKTINFORMĀCIJA Tālrunis: 25666566, 67026307 E-pasts: ivita.helde@riga.lv Informācija ievietota: 22.01.2024.

Neapbūvēta zemesgabala Rožu ielā 11B, Rīgā, izsoles rezultāti

Neapbūvētu zemesgabalu Rožu ielā 11B, Rīgā (kadastra Nr. 0100 127 2079; kadastra apzīmējums 0100 127 2079), 726 m2 platībā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli (izsoles sākums – 07.11.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 07.12.2023. plkst. 13.13) par 36 800 EUR nosolīja fiziska persona. KONTAKTINFORMĀCIJA Tālrunis: 25666566, 67026307 E-pasts: ivita.helde@riga.lv Informācija ievietota: 08.12.2023.
Šķembu iela 2 Ortofoto

Neapbūvēta zemesgabala Šķembu ielā 2, Rīgā, izsoles rezultāti

Neapbūvētu zemesgabalu Šķembu ielā 2, Rīgā (kadastra Nr. 0100 121 0235; kadastra apzīmējums 0100 121 0407), 23 803 m2 platībā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli (izsoles sākums – 13.09.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 13.10.2023. plkst. 15.06) par 413 000 EUR nosolīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF “Ļ-KO” (reģ. Nr. 40003196584). KONTAKTINFORMĀCIJA Tālrunis: 25666566, 67026307 E-pasts: ivita.helde@riga.lv
Šķembu iela 1 Ortofoto

Neapbūvēta zemesgabala Šķembu ielā 1, Rīgā, izsoles rezultāti

Neapbūvētu zemesgabalu Šķembu ielā 1, Rīgā (kadastra Nr. 0100 121 0238; kadastra apzīmējums 0100 121 0428), 13 433 m2 platībā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli (izsoles sākums – 13.09.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 13.10.2023. plkst. 15.13) par 293 000 EUR nosolīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KING TRANS” (reģ. Nr. 40003329227). KONTAKTINFORMĀCIJA Tālrunis: 25666566, 67026307 E-pasts: ivita.helde@riga.lv
Brīvības gatve 356G

Garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2219 003) telpu grupu Nr. 003, Nr. 004, Nr. 005 Nr. 006, Nr. 009 un tām piekrītošo zemesgabala domājamo daļu Brīvības gatvē 356G, Rīgā, izsoļu rezultāti

garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008; kopējā platība 138,6 m2), garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2219 003; kopējā platība 177,6 m2) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 092 2433) 1591 m2 platībā: 213/3577 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2219 003) telpu grupu Nr. 003 12.10.2023. elektroniskā izsolē ar augšupejošu […]
Brīvības gatve 356G

Garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008) telpu grupu Nr. 002, Nr. 005, Nr. 006 un tām piekrītošo zemesgabala domājamo daļu Brīvības gatvē 356G, Rīgā, izsoļu rezultāti

Nekustamā īpašuma Brīvības gatvē 356G, Rīgā (kadastra Nr. 0100 092 2433), kas sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008; kopējā platība 138,6 m2), garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2219 003; kopējā platība 177,6 m2) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 092 2433) 1591 m2 platībā: 211/3577 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas (kadastra […]

Garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008) telpu grupu Nr. 001, Nr. 003, Nr. 004, Nr. 007 un tām piekrītošo zemesgabala domājamo daļu Brīvības gatvē 356G, Rīgā, izsoļu rezultāti

Nekustamā īpašuma Brīvības gatvē 356G, Rīgā (kadastra Nr. 0100 092 2433), kas sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008; kopējā platība 138,6 m2), garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2219 003; kopējā platība 177,6 m2) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 092 2433) 1591 m2 platībā: 222/3577 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas (kadastra […]