• di@riga.lv
    / +371 67026138

Brīvo sakņu (ģimenes) dārzu saraksts

aktualizēts 17.04.2024.
Ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma – sakņu (ģimenes) dārzu iznomāšanas komisijas 18.05.2023. sēdes lēmumu (protokola Nr. DIDIK-23-8-pro 1. punkts) 2023.gadā tiem sakņu (ģimenes) dārzu lietotājiem, kuriem atkritumu savākšanu un izvešanu nodrošina Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments, maksa par atkritumu izvešanu ir noteikta EUR 0,107 par vienu kvadrātmetru iznomātās zemes platības. Atkritumu apsaimniekošanas maksājums veicams nosūtītajā rēķinā norādītajā termiņā.
Šobrīd brīvo sakņu (ģimenes) dārzu nav.