• di@riga.lv
    / +371 67026138
PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA
PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA
ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA
ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA
PIEKRIŠANA ZEMES IEGŪŠANAI
PIEKRIŠANA ZEMES IEGŪŠANAI
ĪPAŠUMA NOMA
ĪPAŠUMA NOMA

PakalpojumiPašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izskatīšana


Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma (nedzīvojamo ēku un tām piekrītošās zemes) iznomāšana