• di@riga.lv
    / +371 67026138
  • Sākums
  • Iznomā/ Izsludinātās izsoles
Ievērojot Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtēja situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 12.maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, tiek pagarināts nomas tiesību izsoļu pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 15.maijam līdz plkst.12.00, paredzot dokumentu iesniegšanu elektroniski ar drošu elektronisku parakstu, un tiek pārcelti izsludināto nomas tiesību izsoļu norises datumi un laiki. Sīkāku informāciju skatīt pie katras izsoles atsevišķi.

Izsludinātās izsoles   

Šobrīd sludinājumu nav.