• di@riga.lv
    / +371 67026138
  • Sākums
  • Iznomā/ Izsludinātās izsoles
Ievērojot Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, ar kuru visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtēja situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, tiek pagarināts nomas tiesību izsoļu pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 22.aprīlim līdz plkst.12.00 , paredzot dokumentu iesniegšanu elektroniski ar drošu elektronisku parakstu, un tiek pārcelti izsludināto nomas tiesību izsoļu norises datumi un laiki.
Sīkāku informāciju skatīt pie katras izsoles atsevišķi.

Izsludinātās izsoles