• di@riga.lv
    / +371 67026138
  • Sākums
  • Iznomā/ Izsludinātās izsoles
Ievērojot Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtēja situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, izsludinātajām nomas tiesību izsolēm tiek pārcelti nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņi un noteikti jauni nomas tiesību izsoļu norises datumi un laiki, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
Informāciju skatīt katras konkrētās nomas tiesību izsoles sludinājumā.

Izsludinātās izsoles