• di@riga.lv
    / +371 67026138

Par eParaksta rīkiem un elektronisko dokumentu apriti

Iedzīvotāju un uzņēmēju saziņai ar iestādēm un iestāžu saziņai ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, īpaši gadījumos, kas skar personu datus, komercnoslēpumu saturošu informāciju un citu aizsargājamu informāciju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina izmantot Oficiālo elektronisko adresi (e-adresi). E-adreses sistēmas darbību un izmantošanu nosaka Oficiālās elektroniskās adreses likums un tā nodrošina drošu komunikāciju atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam, atšķirībā no e-pasta sarakstes.

E-adrese ir aizsargāts veids, kādā fiziskas personas un juridiskas personas, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti, var veikt oficiālu, elektronisku saraksti ar valsts un pašvaldību iestādēm. E-adrese ir drošs saziņas līdzeklis. Lai e-adresi izmantotu, fiziskajām personām un uzņēmumu pārstāvjiem ir nepieciešami kvalificēti identifikācijas līdzekļi – mobilā lietotne eParaksts mobile, eParaksts karte juridiskām personām vai personas apliecība (eID karte).

Norādot iestādes e-adresi kā kanālu, ietverama saite uz konkrētu e-adreses adresātu (iestādi). To izveido šādi: saites https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@, galā pievienojot iestādes reģistrācijas numuru, piemēram, VARAM saite ir https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000028508. Izmantojot saiti, fiziskā persona automātiski tiks novirzīta uz e-adreses ziņojuma sastādīšanas formu portālā Latvija.lv ar aizpildītu adresāta lauku – konkrēto iestādi.


Gadījumos, kad fiziskai personai nebūs izveidota e-adrese, saite novirzīs uz e-adreses izveidošanas logu. Tas nozīmē, ka lietotājam nebūs jāzina vai jāmeklē konkrēts adresāts un tas jau tiks aizpildīts lietotāja vietā.

E-adrese neaizstāj e-pastu. E-adrese ir slēgta sistēma. Tajā lietotājs elektroniski saņems visas tās ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kuras agrāk tika sūtītas ar pasta starpniecību uz deklarēto adresi. Uz savu norādīto e-pasta adresi lietotājs varēs saņemt paziņojumu par ziņojuma ienākšanu e-adresē, bet ne pašu ziņojumu. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. pantu, dokuments, kas nosūtīts uz e-adresi, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
Par e-adrses izmantošanu
Par e-adrses izmantošanuu
Par e-adrses izmantošanu
Par e-adrses izmantošanu
Par e-adrses izmantošanu
Par e-adrses izmantošanu
Par e-adrses izmantošanu
Par e-adrses izmantošanu
izmanto E-parskatu
ES parakstītos dokumentus var pārbaudīt
Ar Latvijas eParaksta rīkiem parakstītos dokumentus var pārbaudīt: www.eparaksts.lv