• di@riga.lv
    / +371 67026138

VEF kultūras pils atjaunošanas projekts iekļauts “EU Cities Forum 2020” izstādē Porto

Eiropas Komisijas Reģionālās un pilsētu politikas ģenerāldirektorāts ir izvēlējies Rīgas domes VEF kultūras pils atjaunošanas projektu iekļaut demonstrēšanai izstādē ”Veiksmīgie pilsētvides projekti”, kas norisināsies “Pilsētu Foruma 2020” laikā Porto pilsētā no 30. janvāra līdz  31. janvārim.

Izstādes projekti tika izvēlēti, vadoties pēc ģeogrāfiskās un tematiskās daudzveidības, un kopumā atainos 53 labas pilsētvides attīstības prakses piemērus, informējot par projektu rezultātiem un sasniegumiem.

Izstāde būs atvērta konferences apmeklētājiem abās “Pilsētu foruma” dienās un sniegs iespēju sabiedrībai papildus izprast pilsētu integrētās attīstības sasniegumus un daudzlīmeņu pārvaldības izšķirošo nozīmi politikas veidošanā. Tāpat izstāde kalpos par piemēru, norādot uz projektiem, kādus Eiropas Komisija plāno finansēt arī nākotnē.

Pilsētu Forumu organizē Eiropas Komisijas Reģionālās un pilsētu politikas ģenerāldirektorāts un tas notiek reizi divos gados (iepriekšējo reizi – Roterdamā). Foruma moto ir – “Kopā mēs veidojam ilgtspējīgu pilsētu nākotni” un tajā pulcējas gan nacionālo, gan pašvaldību & reģionālo institūciju pārstāvji, lai dalītos ar informāciju par kopējiem sasniegumiem un pārdomātu pilsētu nākotnes virzienus kohēzijas politikā, ieskaitot ES Pilsētprogrammu (EU Urban Agenda).

Semināros tiks debatēts un rādīts, kā pilsētas strādā pie inovatīvo tehnoloģiju risinājumiem, nodarbojas ar klimata un vides jautājumiem, veicina līdzsvarotu teritoriālo attīstību saistībā ar Leipcigas hartas atjaunošanu. Tāpat forumā būs iespēja uzzināt vairāk par ES Pilsētprogrammas novērtēšanas pētījuma rezultātiem, pilsētu gatavību pārejai uz aprites ekonomiku, problēmām, kas saistītas ar mājokļiem un vienlīdzīgas pieejamības pakalpojumiem.

Rīgas pašvaldības kultūras iestāde “VEF kultūras pils” ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Ēka ir celta laika posmā no 1951. līdz 1960.gadam. Ēkas kopējā platība ir 6878 kvadrātmetri.  Iekšējais plānojums un piecu telpu interjera apdare ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. VEF Kultūras pils kā kultūras centrs darbību sāka 1960.gada 1.martā un ir lielākā Latvijas kultūras iestāde ar vairāk nekā piecdesmit mākslinieciskajiem kolektīviem, studijām un interešu klubiem, kuros darbojas ap 3000 cilvēku – gan pirmsskolas vecuma bērni, gan pusaudži un jaunieši, gan vidējas un vecākās paaudzes rīdzinieki.

VEF kultūras pils rekonstrukcija un restaurācija tika veikta no 2016. līdz 2017.gadam.. Darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veica SIA “VELVE”, projektu līdzfinansēja  Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Rekonstrukcijas darbu laikā labiekārtota VEF Kultūras pils pieguļošā teritorija, kā arī restaurēta ēkas ārējā fasāde un uzstādīts jauns dekoratīvais apgaismojums. Iekštelpās veikti sienu un griestu restaurācijas darbi, skatuves un skaņu ierakstu studijas renovācijas darbi, kā arī sakārtotas ēkas iekšējās inženierkomunikācijas. Tāpat uzlabots darbnīcu aprīkojums, veikti telpu apkures, ventilācijas, aukstumpiegādes un vēdināšanas vadības sistēmas uzlabojumi, lai nodrošinātu atbilstošus apstākļus radošo amatieru kolektīvu ikdienas darbam.

Pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas kultūras pils lielajā zālē ir 805 skatītāju vietas, tajā skaitā 18 cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Mazā zālē ir 97 vietas un 3 vietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Savukārt radošo kolektīvu telpās vienlaicīgi var atrasties ap 400 dalībnieku.

Informācija par izvēlētajiem projektiem:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/cities_forum_pt/good_urban_practices.pdf

Par forumu:

https://citiesforum2020.topi.com/

Informāciju sagatavoja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons, tālr: 67026231, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.