• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments izsludina konkursu uz amata vietu:

BŪVJU SAKĀRTOŠANAS PĀRVALDES Līdzfinansējuma administrēšanas nodaļas PROJEKTU VADĪTĀJS

AMATA MĒRĶIS: piedalīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansēto programmu t.i. Līdzfinansējuma piešķiršanai kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā, Dzīvojamo māju atjaunošanai Rīgā, kā arī sakrālā mantojuma saglabāšanai (turpmāk – Programmas) administrēšanā un realizācijā. UZTICĒSIM TEV: • nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu kompetentajai komisijai lēmumu pieņemšanai • administrēt noslēgtos līgumus par apstiprināto projektu ieviešanu, t.sk. nodrošināt komunikāciju ar Programmu klientiem […]

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES Zemes plānošanas nodaļas TERITORIĀLPLĀNOTĀJS – EKSPERTS

AMATA MĒRĶIS: nodrošināt ar teritoriju plānošanu saistīto projektu izstrādi zemesgabaliem, kas paredzēti pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, pašvaldības komercdarbības veikšanai, apmaiņas zemju fonda veidošanai, atsavināšanai un iznomāšanai. MĒS UZTICĒSIM: • veikt projektēšanas uzdevuma sagatavošanas procesu zemes ierīcības projektu izstrādei, kuru pasūtītājs ir iestāde • nepieciešamības gadījumā apsekot projektējamos zemes gabalus dabā un veikt fotofiksāciju • veikt […]

ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAS PĀRVALDES Īpašuma iegādes nodaļas PROJEKTU VADĪTĀJS – JURISTS

AMATA MĒRĶIS: piedalīties nekustamo īpašumu, kas nepieciešami sabiedrības vajadzībām pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, atsavināšanas procesā MĒS UZTICĒSIM: • nodrošināt dokumentu, kas nepieciešami nekustamo īpašumu novērtēšanai un atlīdzības noteikšanai par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu, sagatavošanu • sagatavot jautājumus saistībā ar nekustamo īpašumu iegādi izskatīšanai komitejās un komisijā • veikt saraksti ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, […]

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES Juridiskās nodaļas PROJEKTU VADĪTĀJS – JURISTS

AMATA MĒRĶIS: Nodrošināt iestādes darbības tiesiskumu, galvenokārt, jautājumos, kas saistīti ar nekustamā īpašuma izmantošanu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pašvaldības īpašuma nodošanu citu personu lietošanā un īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā MĒS UZTICĒSIM: • juridisko dokumentu (lēmumu, rīkojumu, līgumu, pilnvaru un atzinumu projektu) izstrādi un izvērtēšanu, juridisko dokumentu izpildi un administrēšanu • iestādes darbinieku konsultēšanu juridiskajos jautājumos, tostarp, par […]