• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments izsludina konkursu uz amata vietu:

BŪVNIECĪBAS PĀRVALDES Ārējā finansējuma projektu administrēšanas nodaļas PROJEKTU VADĪTĀJS

AMATA MĒRĶIS: nodrošināt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu, Atveseļošanās un noturības mehānisma, valsts aizdevumu programmas u.c. ārējā finansējuma būvniecības projektu vadību. MĒS UZTICĒSIM: • koordinēt darbu uzdevumus, kas saistīti ar ES struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu finansētajiem būvniecības projektiem; • nodrošināt projekta pieteikumu sagatavošanu par ES struktūrfondu vai citu finanšu instrumentu finansētajiem projektiem, grozījumu […]

DIREKTORA BIROJA Personāla vadības nodaļas PERSONĀLA EKSPERTS (JURISTS)

AMATA MĒRĶIS: nodrošināt personāla vadības procesu tiesisko aspektu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentā. MĒS UZTICĒSIM: • izstrādāt un uzturēt iekšējos normatīvos aktus, kas saistīti ar personāla vadības procesiem, tai skaitā uzturēt darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu bāzi; • piedalīties darbinieku personas datu apstrādes tiesiskuma uzraudzības, amatpersonas statusa noteikšanas, korupcijas un interešu konflikta novēršanas, u.c. pasākumu […]

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES Īpašuma apzināšanas un formēšanas nodaļas ZEMES FORMĒŠANAS GALVENAIS SPECIĀLISTS

AMATA MĒRĶIS: nodrošināt Rīgas valstspilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) piekrītošo un piederošo nekustamo īpašumu, kā arī Pašvaldības rīcībā paturamo zemesgabalu apzināšanu un nekustamā īpašuma objektu formēšanas pamatojošo dokumentu iegūšanu un robežu noteikšanas projektu priekšlikumu izstrādi un veikt nepieciešamās darbības līdzvērtīgās zemes piešķiršanas sagatavošanas procesā. MĒS UZTICĒSIM: • apzināt un aktualizēt informāciju par Pašvaldībai piederošiem, piekrītošiem […]

BŪVNIECĪBAS PĀRVALDES Arhitektu nodaļas PROJEKTU VADĪTĀJS – ARHITEKTS

Amata mērķis: Piedalīties Departamenta nolikumā noteiktās būvniecības darbu pasūtītāja un nekustamā īpašuma pārvaldītāja funkcijas realizācijas nodrošināšanā. Mēs uzticēsim: • definēt projekta mērķus, apzinot lietotāja vajadzības un vēlmes, izstrādāt arhitektoniskos risinājumus Īpašuma departamenta valdījumā esošajiem objektiem, un saskaņot tos atbildīgajās institūcijās ; • apkopot izstrādāto būvprojekta dokumentāciju; • apsekot esošu būvi, izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajiem projektēšanas […]