• di@riga.lv
    / +371 67026138

Par mums

Rīgas domes Īpašuma departamenta darbinieku kopbilde

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības vadošā iestāde, kas saskaņā ar likumu “Pašvaldību likums” un citiem normatīvajiem aktiem administrē un nodrošina pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma un tās rīcībā esošo zemesgabalu racionālu un lietderīgu izmantošanu.

Īpašuma departaments veic īpašuma objektu, zemesgabalu privatizācijas procesa, pašvaldības nekustamās mantas un pašvaldībai piederošo kapitāla daļu atsavināšanas procesa nodrošināšanu, kā arī nodarbojas ar nekustamo īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā tās autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai. Atbilstoši kompetencei tas nodarbojas arī ar zemesgabalu apmaiņas fonda un līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda veidošanu.

Struktūra

Vēsture

1995.gads - lai uzlabotu atsevišķu domes struktūrvienību darba koordināciju un noteiktu tām jaunu statusu, ar Rīgas domes 1995.gada 21.marta lēmumu Nr.1291 tiek izveidots Rīgas domes Īpašuma departaments.

1997.gads
- departamenta pārziņā nonāk pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sistēmas izveide, pirmpirkuma tiesību realizēšana, kā arī nekustamo īpašumu iznomāšanas un pārdošanas procedūras un dzīvokļu maiņas organizēšanas funkcija.

1998.gads
- Rīgas dome 25.maijā nosaka, ka Rīgas domes Īpašuma departaments ir Rīgas domes Pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu komitejas pārraudzībā.

2014.gads
- optimizējot departamentā funkciju izpildi un paaugstinot tā darbības efektivitāti, tiek reorganizēta departamenta struktūra.

2015.gads
- 23.martā departaments atzīmē 20 gadu pastāvēšanas jubileju.