• di@riga.lv
    / +371 67026138

Jaunumi

Apkopoti rezultāti par kultūrvēsturisko būvju, sakrālā mantojuma un dzīvojamo māju atjaunošanu ar pašvaldības līdzfinansējumu Rīgā

Noslēdzoties 2021.gadam, Rīgas domes Īpašuma departaments apkopojis informāciju par pašvaldības programmas “Līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma, sakrālā mantojuma saglabāšanai un dzīvojamo māju atjaunošanai” rezultātiem. Konkursā par līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai iesniegti 112 projekti. Pēc divām konkursa kārtām no tiem apstiprināti 88. Tikai divos no apstiprinātajiem gadījumiem, nespējot realizēt būvniecības procesu savlaicīgi, līdzfinansējums nav saņemts. Kopējā programmas budžeta […]
07.04.2020.-Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Rīgas domes Īpašuma departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – arī Noteikumi), turpinās sniegs atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu (turpmāk – […]

Stājušies spēkā jauni dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Lai atvieglotu specifisku biotopu saglabāšanu un uzraudzību, Ministru kabinets 9.novembrī apstiprināja jaunus dabas parka “Piejūra” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus. Noteikumus sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, balstoties uz dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem teritorijas aizsardzībai, izmantošanai un apsaimniekošanai līdz 2031.gadam. Lai nodrošinātu dabas vērtību un ekosistēmu pakalpojumu izvietojumu, koncentrēšanās vietu […]

Vēsturisko ēku atjaunošana saudzīgām metodēm

  Šī gada 25. novembrī plkst. 16.00  Rīgas domes Īpašuma departaments aicina namīpašniekus, attīstītājus un dzīvokļu saimniekus uz tiešsaistes lekciju, kurā Juris Zviedrāns pievērsīsies tēmai par saudzīgu vēsturisko ēku pielāgošanu mūsdienu dzīves standartiem. Vēsturisko ēku atjaunošanas process bieži vien prasa daudz lielāku izpētes darbu un iedziļināšanos, jo jārod pareizais līdzsvars starp vēsturiskās substances saglabāšanu un […]
RĀDĪT VAIRĀK
Neizdevās ielādēt.Lūdzu atjaunojiet lapu.