• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Nekustamā īpašuma Anniņmuižas bulvārī 29, Rīgā (kadastra Nr.0100 093 0735), daļas izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Anniņmuižas bulvārī 29, Rīgā (kadastra Nr.0100 093 0735), daļas, kas sastāv no kultūras centra (kadastra apzīmējums 0100 093 0735 001) kafejnīcas un virtuves zonas ar platību 134,70 m2, turpmāk – kafejnīca, un terases ar platību 42,00 m2, turpmāk – terase, kopējā iznomājamā platība 176,70 m2 , turpmāk abi kopā  – Īpašums un zemesgabala (kadastra apzīmējums […]

Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2D, Rīgā, kadastra Nr. 0100 005 0005, daļas un piesaistītā zemesgabala nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2D, Rīgā, kadastra Nr. 0100 005 0005, daļas, kas sastāv no kioska Tērbatas ielā 2J, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 005 0005 010, kopējā platība 5,20 m2 (turpmāk – Īpašums) un Īpašumam piesaistīto zemesgabalu bez adreses, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 005 0094, ar platību 8,00 m2 (turpmāk– Zemesgabals). Īpašums un Zemesgabals turpmāk […]

Nekustamā īpašuma Slokas ielā 161, Rīgā, kadastra Nr.0100 580 0145, sastāvā esošās sadzīves pakalpojumu ēkas Slokas ielā 161 k-2, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 080 0021 001, daļas – 2.stāva telpu grupas Nr.010 telpu 13.07.2023. nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Slokas ielā 161, Rīgā, kadastra Nr.0100 580 0145, sastāvā esošās sadzīves pakalpojumu ēkas Slokas ielā 161 k-2, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 080 0021 001, daļu – 2.stāva telpu grupas Nr.010 telpu ar kopējo platību 386,90  m2, turpmāk – Īpašums, nomas tiesību ieguvējs ir BENU Aptieka Latvija SIA, reģistrācijas Nr.40003252167, kas ieguvusi nomas tiesības […]

Nekustamā īpašuma Slokas ielā 161, Rīgā, kadastra Nr.0100 580 0145, sastāvā esošās sadzīves pakalpojumu ēkas Slokas ielā 161 k-2, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 080 0021 001, daļas – 2.stāva telpu grupas Nr.005 telpu 06.07.2023. nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Slokas ielā 161, Rīgā, kadastra Nr.0100 580 0145, sastāvā esošās sadzīves pakalpojumu ēkas Slokas ielā 161 k-2, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 080 0021 001, daļas – 2.stāva telpu grupas Nr.005 telpas ar kopējo platību 94,20 m2, turpmāk – Īpašums, nomas tiesību ieguvējs ir fiziska persona, personas kods XXXXXX-XXXXX, kas ieguvusi nomas tiesības par […]

Neapbūvētu zemesgabalu bez adreses, Tīruma ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 073 2098 8001 un kadastra apzīmējums 0100 073 0223 8001, 29.06.2023. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvētu Rīgas valstspilsētas pašvaldības valdījumā esošu zemesgabalu bez adreses, Tīrumu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 073 2098 8001, ar platību 666 m2 un kadastra apzīmējums 0100 073 0223 8001, ar platību 1493 m2), turpmāk abi kopā – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ramreiss”, reģistrācijas Nr.40103911015, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Zaļenieku ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 079 2100) daļas “D” 29.06.2023. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības valdījumā esoša zemesgabala bez adreses, Zaļenieku ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 079 2100) daļas “D” ar platību 875 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir SIA „Āgenskalna namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.50203244291. Nosolītā nomas maksa ir EUR 2281,00 (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit viens euro, 00 centi) gadā bez PVN par Zemesgabalu.

Nekustamā īpašuma Brīvības gatvē 349B, Rīgā, kadastra Nr.0100 091 2192, daļas 08.06.2023. nomas tiesību mutiskas izsoles rezultati

Nekustamā īpašuma Brīvības gatvē 349B, Rīgā, kadastra Nr.0100 091 2192, daļu, kas sastāv no garāžas, kadastra apzīmējums 0100 091 2192 001, ar platību 33,9 m2 (turpmāk – Īpašums) un Īpašumam piesaistītā zemesgabala, kadastra apzīmējums 0100 091 2192 8001, ar platību 80 m2 (turpmāk – Zemesgabals), Īpašums un Zemesgabals turpmāk kopā – Nekustamais īpašums, nomas tiesību ieguvējs ir fiziska persona, […]

Neapbūvēta zemesgabala Lielvārdes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 2753) daļas “A” 06.06.2023. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala Lielvārdes  ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 2753) daļas “A” ar platību 3000 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Artisti”, reģistrācijas Nr.40203013917, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1755,00 (viens tūkstotis septiņi simti […]

Nekustamā īpašuma Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, Rīgā, kadastra Nr.0100 009 0009, daļas atkārtota nomas tiesību izsole

Nekustamā īpašuma Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, Rīgā, kadastra Nr.0100 009 0009, daļas, kas sastāv no tirdzniecības kioska Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 8, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 009 0041 005, ar platību 2,20 m2, turpmāk – Īpašums, un Īpašumam piesaistītā zemesgabala bez adreses, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, kadastra apzīmējums 0100 009 0009 8001, ar platību 7,00 […]
RĀDĪT VAIRĀK
Neizdevās ielādēt.Lūdzu atjaunojiet lapu.