• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Neapbūvēta zemesgabala Skanstes ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 024 0278 8003, 06.06.2024. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala Skanstes ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 024 0278 8003, ar platību 11 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA „Skanstes City”, reģistrācijas Nr.40003388042, kas ieguvis nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 2904,00 (divi tūkstoši deviņi simti četri euro, 00 centi) (bez […]

Neapbūvēta zemesgabala Dzirciema ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 064 0443 8001, 25.04.2024. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala Dzirciema ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 064 0443 8001, ar platību 19 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA „Bolt Services LV”, reģistrācijas Nr.40203175392, kas ieguvis nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 561,00 (pieci simti sešdesmit viens […]

Darbnīcas ēkas Alsupes ielā 9, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 091 0054 003, daļas (telpu grupa 005) un telpu grupai piesaistīto zemesgabalu bez adreses, Rīgā, kadastra apzīmējumi 0100 091 0290 un 0100 091 0293, 149/4233 domājamo daļu 25.04.2024. nomas tiesību izsoles rezultāti

Darbnīcas ēkas Alsupes ielā 9, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 091 0054 003, daļas (telpu grupa 005) un telpu grupai piesaistīto zemesgabalu bez adreses, Rīgā, kadastra apzīmējumi 0100 091 0290 un 0100 091 0293, 149/4233 domājamo daļu, turpmāk – Nekustamais īpašums, nomas tiesību ieguvējs ir fiziska persona, personas kods XXXXXX-XXXXX, kas ieguvis nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma […]

Neapbūvēta zemesgabala Kaļķu ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 007 0024 8003, 25.04.2024. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Kaļķu ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 007 0024 8003, ar platību 19 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA „Bolt Services LV”, reģistrācijas Nr.40203175392, kas ieguvis nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 638,00 (seši simti trīsdesmit astoņi […]

Neapbūvēta zemesgabala Aspazijas bulvārī, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 005 9013 8001, 25.04.2024. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Aspazijas bulvārī, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 005 9013 8001, ar platību 19 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA „Bolt Services LV”, reģistrācijas Nr.40203175392, kas ieguvis nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 605,00 (seši simti pieci euro, […]

Neapbūvēta zemesgabala Merķeļa ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 005 9011 8001, 25.04.2024. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Merķeļa ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 005 9011 8001, ar platību 19 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA „Bolt Services LV”, reģistrācijas Nr.40203175392, kas ieguvis nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 638,00 (seši simti trīsdesmit astoņi […]

Nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā, kadastra Nr.0100 128 0239, daļas 28.03.2024. nomas tiesību izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma Vadžu ielā 8, Rīgā, kadastra Nr.0100 128 0239, daļas, kas sastāv no 1.stāva telpām Nr. 1 un Nr. 10 darbnīcā Vadžu ielā 30, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 128 0239 037, kopējā platība  307,30 m2 (turpmāk – Īpašums), un Īpašumam piesaistītā zemesgabala Vadžu ielā 8, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 128 0458, 3073/79343 domājamām daļām proporcionāli iznomātajai Īpašuma platībai, […]

Neapbūvēta zemesgabala Gunāra Astras ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 071 9999 8003, 07.03.2024. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala Gunāra Astras ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums  0100 071 9999 8003, 16 m² platībā, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA „JCDecaux Latvija”, reģistrācijas Nr.40003310198, kas ieguvis nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 4224,00 (četri tūkstoši divi simti divdesmit četri euro, […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Malēju ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 1739, 07.03.2024. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Malēju ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 1739, ar platību 1189 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir fiziska persona, personas kods xxxxxx-xxxxx, kas ieguvis nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 675,00 (seši simti septiņdesmit pieci euro, […]
RĀDĪT VAIRĀK
Neizdevās ielādēt.Lūdzu atjaunojiet lapu.