• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsoles rezultāti     

Neapbūvēta zemesgabala Dubultu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 082 2111 8003) daļas “A” ar kopējo platību 291 m² 1/5 (vienas piektās) domājamās daļas (atbilstoši plānam novietne Nr.4), kas atbilst 58,2 m², 22.12.2022. nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīt par nenotikušu neapbūvēta zemesgabala Dubultu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 082 2111 8003) daļas “A” ar kopējo platību 291 m² 1/5 (vienas piektās) domājamās daļas (atbilstoši plānam novietne Nr.4), kas atbilst 58,2 m², nomas tiesību izsoli saskaņā ar izsoles noteikumu 6.1.1.apakšpunktu, jo uz izsoli nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Valdeķu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 079 9001 8004) 15.12.2022. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Valdeķu ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 079 9001 8004, ar platību 7 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA „VALDEKU PROPERTIES”, reģistrācijas Nr.40103644742, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1946,00 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Piedrujas ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 2484 8001, 08.12.2022. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Piedrujas ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 2484 8001, ar platību 6 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA „Baltijas Industriālais Parks (BIP)”, reģistrācijas Nr.40003162658, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1584,00 (viens tūkstotis pieci […]

Neapbūvēta zemesgabala Dārzciema ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 9039 8001, 08.12.2022. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala Dārzciema ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 9039 8001, ar platību 6 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA „Baltijas Industriālais Parks (BIP)”, reģistrācijas Nr.40003162658, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1584,00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit četri […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Grēdu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0054), 08.12.2022. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Grēdu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0054), ar platību 726 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUTOPAC”, reģistrācijas Nr.40003281471, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 959,00 (deviņi simti piecdesmit deviņi […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Piedrujas ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 2484 8001, 08.12.2022. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Piedrujas ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 2484 8001, ar platību 6 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA „Baltijas Industriālais Parks (BIP)”, reģistrācijas Nr.40003162658, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1584,00 (viens tūkstotis pieci […]

Neapbūvēta zemesgabala Dārzciema ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 9039 8001, 08.12.2022. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala Dārzciema ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 9039 8001, ar platību 6 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA „Baltijas Industriālais Parks (BIP)”, reģistrācijas Nr.40003162658, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 1584,00 (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit četri […]

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Grēdu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0054), 08.12.2022. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Grēdu ielas rajonā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0054), ar platību 726 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUTOPAC”, reģistrācijas Nr.40003281471, kas ieguvusi nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 959,00 (deviņi simti piecdesmit deviņi […]

Neapbūvēta zemesgabala Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Bauskas ielā, Rīgā; Jāņa Čakstes gatvē (kadastra apzīmējums 0100 119 0244 8001), 24.11.2022. nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvēta zemesgabala Bauskas ielā, Rīgā; Jāņa Čakstes gatvē (kadastra apzīmējums 0100 119 0244 8001), turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību nosolītājs ir personas kods xxxxxx-xxxxx. Nosolītā nomas maksa ir EUR 61,00 (sešdesmit viens euro, 00 centi) gadā bez PVN par Zemesgabalu.
RĀDĪT VAIRĀK
Neizdevās ielādēt.Lūdzu atjaunojiet lapu.