• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīcības dokumenti

Informācijai

Rīgas valstspilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija

Rīgas valstspilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības pretkorupcijas plānošanas dokuments, kas nosaka darbības un attīstības virzienus korupcijas novēršanai Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju var iepazīties šeit.

Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem, pilda Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa (tālr. Nr.: 67026859, 67012032, 67012770 un 67105627, e-pasta adrese: rdip@riga.lv). Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienība ar īpašu statusu, kas ir tieši pakļauts Rīgas domes priekšsēdētājam. Ar plašāku informāciju par Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļu var iepazīties šeit. 
Informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām