• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīcības dokumenti

Informācijai

Rīgas valstspilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija

Rīgas valstspilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības pretkorupcijas plānošanas dokuments, kas nosaka darbības un attīstības virzienus korupcijas novēršanai Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju var iepazīties šeit.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvalde

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem, pilda Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvalde (tālr. Nr.: +371 67012032, +371 67026859 un +371 67026373, e-pasta adrese: trauksme@riga.lv). Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvalde ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta Rīgas pilsētas izpilddirektoram. 
Informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām