• di@riga.lv
    / +371 67026138

Informācija sakņu (ģimenes) dārzu lietotājiem

Ar Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma – sakņu (ģimenes) dārzu iznomāšanas komisijas 04.04.2022. sēdes lēmumu (protokola Nr. DIDIK-22-4-pro 3. punkts) un 28.04.2022. sēdes lēmumu (protokola Nr. DIDIK-22-5-pro 1. punkts) 2022.gadā tiem sakņu (ģimenes) dārzu lietotājiem, kuriem atkritumu savākšanu un izvešanu nodrošina Rīgas domes Īpašuma departaments, maksa par atkritumu izvešanu ir noteikta EUR 0,103 par vienu kvadrātmetru iznomātās zemes platības. Atkritumu apsaimniekošanas maksājums veicams nosūtītajā rēķinā norādītajā termiņā.
© 2016 Bateaux Theme. All rights reserved.