• di@riga.lv
    / +371 67026138

Informācija sakņu (ģimenes) dārzu lietotājiem (aktualizēts 24.04.2024.)

Ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma – sakņu (ģimenes) dārzu iznomāšanas komisijas 11.04.2024. sēdes lēmumu (protokola Nr. DIDIK-24-8-pro 1. punkts) 2024.gadā tiem sakņu (ģimenes) dārzu lietotājiem, kuriem atkritumu savākšanu un izvešanu nodrošina Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments, maksa par atkritumu izvešanu ir noteikta EUR 0,114 par vienu kvadrātmetru iznomātās zemes platības. Atkritumu apsaimniekošanas maksājums veicams nosūtītajā rēķinā norādītajā termiņā.