• di@riga.lv
    / +371 67026138

Jaunumi

Stājušies spēkā jauni dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Lai atvieglotu specifisku biotopu saglabāšanu un uzraudzību, Ministru kabinets 9.novembrī apstiprināja jaunus dabas parka “Piejūra” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus. Noteikumus sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, balstoties uz dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem teritorijas aizsardzībai, izmantošanai un apsaimniekošanai līdz 2031.gadam. Lai nodrošinātu dabas vērtību un ekosistēmu pakalpojumu izvietojumu, koncentrēšanās vietu […]

Vēsturisko ēku atjaunošana saudzīgām metodēm

  Šī gada 25. novembrī plkst. 16.00  Rīgas domes Īpašuma departaments aicina namīpašniekus, attīstītājus un dzīvokļu saimniekus uz tiešsaistes lekciju, kurā Juris Zviedrāns pievērsīsies tēmai par saudzīgu vēsturisko ēku pielāgošanu mūsdienu dzīves standartiem. Vēsturisko ēku atjaunošanas process bieži vien prasa daudz lielāku izpētes darbu un iedziļināšanos, jo jārod pareizais līdzsvars starp vēsturiskās substances saglabāšanu un […]

Jaunākie sludinājumi

Mūsu projekti