• di@riga.lv
    / +371 67026138

Apstiprināts Āgenskalna tirgus ēkas un pieguļošās teritorijas nomas tiesību izsoles nolikums

Pirmdien, 26. februārī, Iznomāšanas komisija apstiprināja Āgenskalna tirgus ēkas un pieguļošās teritorijas (Nometņu ielā 64) nomas tiesību izsoles nolikumu, kas nosaka kārtību, kādā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks piešķirtas nomas tiesības uz 30 gadiem. Pretendenti izsolei varēs pieteikties līdz 11. maija plkst.13.00. Izsole notiks 18. maijā plkst.13.00.

„Diskusijā, bet ar vienotu pozīciju, komisija šodien apstiprināja Āgenskalna tirgus ēkas un pieguļošās teritorijas nomas tiesību izsoles nolikumu, kura mērķis ir nekustamā īpašuma atjaunošana, uzturēšana, apsaimniekošana, tirgus darbības nodrošināšana. Nomniekam par pienākumu ir uzdots saglabāt Āgenskalna tirgus statusu, kā arī būs jāīsteno dažādas kultūras aktivitātes sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām un apkaimes iedzīvotājiem, kas akcentē apkaimes identitāti. Nomniekam būs arī jānodrošina, ka prioritāri tiek ierādītas tirdzniecības vietas zemniekiem, kuri ražo, pārdod vietējo lauksaimniecības produkciju, mājražotājiem, amatniekiem u.tml., kā arī mazumtirdzniecības dalībniekiem, kas nodarbojas ar ekoloģisko (bioloģisko) produktu tirdzniecību,” informēja Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli „Āgenskalna tirgus” ēku nomnieks varēs sākt ekspluatēt, kad tiks pabeigti ēkas atjaunošanas darbi, kuri jāveic atbilstoši Valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcijas un Būvniecības valsts kontroles biroja prasībām.

Par izsoles dalībnieku var kļūt juridiska persona, personālsabiedrība, komersants (individuālais komersants vai komercsabiedrība). Piesakoties izsolei, pretendentiem būs jāiesniedz kredītiestādes vai finanšu iestādes izziņa par izsoles pretendenta brīvo līdzekļu rezervēšanu vai kredītresursu pieejamību vismaz 5 miljonu eiro apmērā.

Ar nolikumu, tai skaitā ar nomas līgumu visi interesenti varēs iepazīties Rīgas domes Īpašuma departamentā (R.Vāgnera ielā 5, 326.kabinetā), kā arī departamenta mājas lapā: www.id.riga.lv sadaļā „Iznomā” un Rīgas pašvaldības mājas lapā: www.pasvaldiba.riga.lv

Saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta direktores rīkojumu ir izveidota Iznomāšanas komisija nekustamā īpašuma Nometņu ielā 64, Rīgā nomas tiesību izsoles organizēšanai. Tās sastāvā darbojas Rīgas domes deputāti no katras frakcijas, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas izpilddirektors Valērijs Koķis un Rīgas domes Īpašuma departamenta atbildīgie speciālisti. Komisiju vada Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Informāciju sagatavoja: Baiba Gailīte, Rīgas domes Īpašuma departamenta Komunikācijas nodaļas vadītāja, tālr.: 67037357; mob. tālr.: 26555927; e-pasts: Baiba.Gailite@riga.lv