• di@riga.lv
    / +371 67026138

Brīvības ielas 38 ēku klasificē par vidi degradējošu ēku

Šodien, 23.februārī, Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisija savā sēdē klasificēja Brīvības ielas 38 ēku par B kategorijas vidi degradējošu būvi un tās īpašniekiem piemēroja paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

Ēka pieder septiņiem kopīpašniekiem – LR Finanšu ministrijai, trīs juridiskām un trīs fiziskām personām. Būvi apsaimnieko SIA “NIRA Fonds apsaimniekošana”.

Šogad veiktajā tehniskajā atzinumā ir norādīts, ka ēkas fasāde kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Tomēr atsevišķas apmetuma zonas un dzegu elementi ir bojāti un ir sliktā tehniskā stāvoklī, kas rada apdraudējumu garāmgājējiem. Ir jāveic bīstamo elementu demontāža. Tomēr ēkas apsaimniekotājs informēja departamentu, ka kopīpašnieku sapulcē ir nolemts neveikt fasādes atjaunošanas darbus.