• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīcības dokumenti

Informācijai

Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija

Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija ir Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas plānošanas dokuments, kas nosaka darbības un attīstības virzienus korupcijas novēršanai Rīgas pilsētas pašvaldībā. Ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju var iepazīties šeit.

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs

Rīgas pilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem, pilda Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālr. Nr.67026859 un tālr.Nr.67012031, e-pasts: bac@riga.lv). Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs ir Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienība ar īpašu statusu, kas ir tieši pakļauts Rīgas domes priekšsēdētājam. Ar plašāku informāciju par Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru var iepazīties šeit. 
Informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām