• di@riga.lv
    / +371 67026138

Neizmantotām dzīvojamām ēkām dod otro iespēju

Vai jūs to iepriekš esat piedzīvojuši: Tu esi pilsētā ar skaistām, senām ēkām, bet daudzas no tām ir tukšas un vidi degradējošas? Un jums rodas jautājums – kāpēc?
Daudzas Eiropas pilsētas saskaras ar šo problēmu: brīvas dzīvojamās ēkas, pat tās, kas atrodas pašā pilsētas centrā, sāk degradēties un zaudē savu sākotnējo funkciju. Tas bieži vien ir saistīts ar iedzīvotāju skaita samazināšanos vai juridiska rakstura problēmām. Bieži tiek skartas senākas, novecojušas ēkas, kas vienlaikus ir svarīgas pilsētas iekšējās struktūras, pilsētvides un pilsētas identitātes sastāvdaļas.
Iemesli tam, kādēļ šīs ēkas ir pamestas novārtā un tukšas, ir dažādi, tostarp sarežģītas un īsti neizprotamas īpašumtiesības, piemēram, neatrisināts īpašumtiesību statuss, ierobežota īpašnieku spēja vai vēlme veikt ieguldījumus, bieža īpašumtiesību nomaiņa, spekulācijas, nekustamo īpašumu attīstītāju bankrotēšana, vairāki nekustamā īpašuma mantinieki, hipotēku vai citu saistību parādi, kas apgrūtina īpašumu, vai arī īpašumi, kuriem nav iespējams noteikt īpašnieku.
Tomēr šādas dzīvojamās ēkas, jo īpaši ar kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām, arvien biežāk tiek vērtētas pozitīvi, ne tikai ar to, ka tās ir plašas un vērtīgas dzīvesvietas bieži vien labākajos pilsētas rajonos, bet arī ņemot vērā to potenciālu nodrošināt mūsdienīgu, pieejamu un izdevīgu dzīvesvietu pilsētas iedzīvotājiem vai citām pilsētas funkcijām.

Kemnicas risinājums
Kemnica, trešā lielākā pilsēta Saksijā, Vācijā, arī ir saskārusies ar šo problēmu. Vairāk nekā 18% no pilsētas dzīvojamā fonda netiek izmantots. Dažādu iemeslu dēļ šīs senās ēkas ir pamestas un atstātas novārtā. Tas savukārt noveda pie šo māju neapdzīvotības un pat nojaukšanas. Bet Kemnicas pilsēta veikli reaģēja uz konstatēto problēmu: jau 2006. gadā tika izveidota Kemnicas “Mājokļu aģentūra”. Tās mērķis galvenokārt bija koordinēt un savest kopā attiecīgās ieinteresētās personas un atbalstīt alternatīvus ēku izmantošanas projektus, lai ļautu attīstīt neizmantotas, vēsturiskas daudzdzīvokļu mājas, kurām ar steigu nepieciešams remonts. Jau kopš paša sākuma “Mājokļu aģentūras” uzdevums bija darboties kā koordinatorei, kas savieno īpašniekus, potenciālos lietotājus, investorus un vietējās varas iestādes un sniedz tiem bezmaksas konsultāciju pakalpojumus brīvo daudzdzīvokļu māju atjaunošanai, gadījumos, kur brīvais nekustamā īpašuma tirgus bija izrādījies neveiksmīgs. Pakalpojumus sniedz vietējais privātais pilsētas attīstības uzņēmums, kas šo uzdevumu saņēma caur pašvaldības organizētu konkursu. “Mājokļu aģentūra” pilda tādas funkcijas, kas nav paredzētas pilsētas pārvaldes publiskajās institūcijās. Vienlaikus ar privātā uzņēmuma (WGS mbh) starpniecību tiek iegūtas papildu zināšanas un darba iespējas.

7 pamatdarbības virzieni - lai īstenotu “Mājokļu aģentūra” funkcijas, tā koncentrējas uz septiņiem galvenajiem pamatdarbības virzieniem:
1. Fokusa apgabalu un ēku, kam nepieciešamas investīcijas, identificēšana;
2. Datu ievākšana par ēkām / to apzināšanu;
3. Sazināšanās ar ēku īpašniekiem;
4. Ēku mārketings;
5. Īpašumu apmeklēšana kopā ar ieinteresētajām personām;
6. Īpašnieku un potenciālo pircēju iepazīstināšana;
7. Atbalstīt pircējus procesā, lai sazinātos ar pašvaldības struktūrvienībām un citām ieinteresētajām pusēm.

Pēdējos gados “Mājokļu aģentūra” ir kļuvusi par centrālo kolekcionāru un informācijas izplatītāju par brīvajām, lietošanai pieejamajām ēkām paplašinātajā Kemnicas pilsētas centrā. Caur nepārtrauktu saziņu ar visām pilsētvides attīstībā un pārvaldībā ieinteresētajām pusēm, neformālo un pro-aktīvo pieeju sadarbībā ar īpašniekiem, vietējām kustībām un citiem nekustamā īpašuma tirgus spēlētājiem, aģentūra ir palīdzējusi sasniegt daudz ievērojamākus rezultātus nekā to spēja izdarīt publiskās varas iestādes vai privātpersonas pašas.
Tādējādi 2017. gada jūnijā “Mājokļu aģentūra” tika atzīta par URBACT programmas labās prakses piemēru zem nosaukuma “Mājokļu aģentūra sarūkošajām pilsētām”. URBACT programma savu izvēli pamatoja šādi: “Daudzas pilsētas saskaras ar kultūrvēsturiskā būvmantojuma pasliktināšanos, kas samazina pieejamās dzīvesvietas, kā arī noved pie funkcionāliem zaudējumiem. “Mājokļu aģentūra” kā publisks projekts, ko faktiski veic privāts uzņēmums, piedāvā elastīgu un proaktīvu pieeju, lai piesaistītu īpašniekus, potenciālos investorus vai lietotājus un valsts iestādes šo ēku atdzīvināšanā. Aģentūras darba pozitīvie rezultāti ir īpašnieku aktivizēšana un iesaiste vai īpašumtiesību maiņa un valsts dotāciju novirzīšana vietām, kur tās var izmantot visefektīvāk”. Tāpēc šī labā prakse ir ne tikai aktuāls uzlabojums pilsētām, kurās ir liels skaits tukšu, vēsturisku ēku, tukšām, bet arī labs piemērs jauniem sadarbības veidiem starp valsts iestādēm, sabiedrību un uzņēmumiem, kas var tikt pielietots dažādu problēmu risināšanā.

URBACT pārneses tīkls ALT/BAU
2018. gadā sešas Eiropas pilsētas (Konstanta, Rīga, Ribņika, Seraņa, Turīna un Vilafranka del Penedesa) ir pievienojušās Kemnicas pilsētas vadītajam URBACT labās prakses pārneses tīklam ALT/BAU, lai nodotu un pielāgotu Kemnicas “Mājokļu aģentūras” labās prakses modeli vietējā kontekstā. Tātad 24 mēnešu laikā vismaz 6 Eiropas pilsētas būs gatavas piešķirt neizmantotām dzīvojamām ēkām otro iespēju:

• palielināt pilsētas centrā ēku skaitu ar pieejamiem mājokļiem;
• atbalstīt sabiedrības sadarbību un iedzīvotāju integrāciju;
• novērst turpmāku kultūrvēsturiskā būvmantojuma pasliktināšanos un zaudēšanu;
• samazināt novārtā atstāto ēku negatīvo ietekmi uz pilsētu un apkārtējo vidi.

ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā

ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Beļģijā

Projekta pirmajā starptautiskajā tematiskajā sapulcē, kas notika Beļģijas pilsētā Seraņā 28. un 29.janvārī, tika apspriests pirmais Projekta tematiskais diskusiju bloks: par struktūras/institūcijas izveidi, lai atbalstītu vakanto ēku vai telpu reaktivizāciju. Šis tematiskais bloks bija galvenais šīs sapulces mērķis, kurā ar pieredzi dalījās Projektā iesaistītas pašvaldības. Lasīt vairāk...

ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Spānijā

REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs
REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs
REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs
REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs
REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs
REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs REFILL - no 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs

No 7.marta līdz 8.martam notika Projekta otrais starptautiskais seminārs un tā galvenais mērķis bija iepazīties ar Spānijas pilsētas Vilafrankdelpenjē labo praksi, kā tukšu vai vidi degradētu būvi ar pašvaldības ieguldījumiem pārveidot par pašvaldības sociālo māju. Šis Spānijas pilsētas Vilafrankadelpenjē izveidotās programmas nosaukums ir “No tukšas ēkas līdz sociālajai iekļautībai”. Programma darbojas ar tukšu ēku un dzīvokļu renovāciju, kur celtniecības procesā izmanto pilsētas bezdarbniekus, kas speciāli tam tiek apmācīti, tādējādi pilnveidojot bezdarbnieka arodu vai prasmes. Lasīt vairāk...


ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rīgā

ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rīgā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rīgā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rīgā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rīgā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rīgā
ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rīgā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rīgā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rīgā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rīgā ALT/BAU - Projekta tematiskā tikšanās Rīgā


No 12.jūnija līdz 13.jūnija notika Projekta ceturtais starptautiskais seminārs un tā galvenais mērķis bija dalīties pieredzē ar Rīgas pilsētas pašvaldības labo praksi par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai, kā arī ar pieredzi kas attiecas uz Rīgas pilsētas teritorijā esošajām vidi degradējošām būvēm. Lasīt vairāk...

ALT/BAU - Projekta tematiskā tīkšanās Polijā

No 12. marta līdz 13. martam bija plānota kārtējā projekta tematiskā sapulce Polijas pilsētā Ribņikā, kurā bija plānots mainīties pieredzē par finanšu un juridiskajiem instrumentiem tukšu ēku reaktivācijas un modernizācijas atbalstam. Diemžēl, ņemot vērā globālo veselības krīzi COVID-19 vīrusa dēļ, šī plānotā starptautiskā tematiskā sapulce tika atcelta. Lasīt vairāk...

ALT/BAU noslēdzošā tiešsaistes tematiskā tikšanās

No šī gada 16. – 17. novembrim notika projekta noslēdzošā tiešsaistes tematiskā tikšanās, kuras ietvaros projekta partneri kopā ar vadošo partneri dalījās pieredzē un rezultātos par Kemnicas labās prakses pārneses rezultātiem. ALT/BAU labās prakses pārneses tīkla projekta laiks jau būs drīz beidzies. Šī noslēdzošā sapulce bija plānota Polijas partneru pilsētā Ribņikā, bet atkal, globālā koronavīrusa pandēmija stājās tam pretī. Tādējādi visi partneri tikās kopā jau ierastajā virtuālajā formātā, lai viens otram prezentētu Kemnicas labās prakses pārneses procesu un iegūto. Papildus tam, labu darbu arī padarīja galvenais partneris, kas izvērtēja Keminicas labās prakses “Mājokļu aģentūra” tipiski sastopamās problēmas un sarežģījumus tās darbībā, kas ļoti vērtīgi noderēs arī pārējiem partneriem nākotnē. Lasīt vairāk...

ALT/BAU - Projekta tiešsaistes tematiskā tikšanās

Šī gada 19. jūnijā notika projekta tiešsaistes tematiskā tikšanās, kuras ietvaros projekta partneri dalījās ar savu pieredzi par tukšu ēku renovāciju ar mērķi tajās izveidot pieejamu mājokli.

Partneri no Spānijas pilsētas Vilafrankasdelpenjē dalijās pieredzē ar savu pieredzi. Būtiskākā Vilafranca-Masoveria Urbana projekta sastāvdaļa ir vienošanās, saskaņā ar kuru tukšā vai nelietotā īpašuma īpašnieks bez maksas nodod īpašumu īrniekam. Savukārt īrnieks veic nepieciešamos remonta darbus dzīvoklī. Pilsētas administrācija darbojas kā starpnieks starp īpašnieku un nomnieku. Lasīt vairāk...


Tiešsaistes seminārs par projekta labo praksi

Kā viena no pēdējām projekta aktivitātēm bija lielais seminārs kurā partneri un dažādi citi Eiropas mēroga eksperti dalījās pieredzē par tukšu dzīvojamo ēku atjaunošanu.

Daudzās Eiropas pilsētās centros ir tukšas un vēsturiskas ēkas kas prasa steidzamu un nepieciešamo atjaunošanu. Ļoti bieži šīs ēkas ir vietējās nozīmes pieminekļi un ar savu pievienoto vērtību pilsētas veidolam, kas arī dod to nepieciešamību tās saglabāt.

Seminārs tika dalīts četrās daļās, kurā katrā kāds pieredzējis partneris vai eksperts dalījās pieredzē un ieteikumos.  Lasīt vairāk...


ALT/BAU labās prakses apkopojums

Ir sagatavots projekta labās prakses apkopojums un veikts tās tulkojums uz latviešu valodu, lai ar to varētu iepazīties pēc iespējas vairāk interesentu.

Labās prakses apkopojumā atradīsiet visu projektu partneru labās prakses un detalizētus tos skaidrojumus. Kā arī zem katras labās prakses pieejami arī informācija par iespējām sazināties ar atbildīgajiem.

Redzams cik dažādas ir pieredzes, prakses un pieeja šo nekustamo īpašumu reaktivizācijas un atjaunošanas jautājumos.

Iepazīsties un dalies!

Kas ir URBACT?

URBACT dod iespēju pilsētām sadarboties, lai izstrādātu jaunus un ilgtspējīgus risinājumus galvenajām pilsētu urbānajām problēmām caur tīklošanos, dalīšanos pieredzē un kapacitātes celšanu urbānajiem praktiķiem. URBACT ir finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas savienības partnervalstīm un dalībvalstīm kopš 2002.gada.

Kas ir ALT/BAU?
ALT/BAU ir pārneses tīkls, kas koncentrējas uz alternatīvām stratēģijām Eiropas pilsētu centrālajos un vēsturiskajos rajonos, lai aktivizētu neizmantotās un degradētās ēkas, kas par tādām kļuvušas demogrāfisku, ekonomisku un sociālu apstākļu dēļ. Šī pārneses tīkla vadošais partneris ir Kemnicas pilsēta Vācija, kas ir atzīta kā labās prakses pilsēta tīklā, kuras pamatā ir Kemnicas pilsētas izveidotā aģentūra “Mājokļu aģentūra sarūkošām pilsētām”. Pārneses tīkla mērķis ir tā partnerpilsētās izveidot pielidzinātu līdzīgu aģentūru kā Kemnicas pilsētā. Šī Kemnicas piekoptā prakse, kas izrādījusies kā veiksmīgs instruments, lai proaktīvi savienotu pilsētas administratīvās institūcijas, ēku īpašniekus, investorus un lietotājus, lai uzsāktu ilgtspējīgu un resursu ietaupošu attīstību. Tīkla partneri ir Konstanta (Rumānija), Rīga (Latvija), Ribņika (Polija), Seraņa (Beļģija), Turīna (Itālija) un Vilafrankadelpenjē (Spānija).