• di@riga.lv
    / +371 67026138

ALT/BAU projekta tiešsaistes tematiskā tikšanās

Šī gada 19.jūnijā notika projekta tiešsaistes tematiskā tikšanās, kuras ietvaros projekta partneri dalījās ar savu pieredzi par tukšu ēku renovāciju ar mērķi tajās izveidot pieejamu mājokli.

Partneri no Spānijas pilsētas Vilafrankasdelpenjē dalijās ar savu pieredzi. Būtiskākā Vilafranca-Masoveria Urbana projekta sastāvdaļa ir vienošanās, saskaņā ar kuru tukšā vai nelietotā īpašuma īpašnieks bez maksas nodod īpašumu īrniekam. Savukārt īrnieks veic nepieciešamos remonta darbus dzīvoklī. Pilsētas administrācija darbojas kā starpnieks starp īpašnieku un nomnieku. Šī prakse vislabāk var tikt piemērota īpašniekiem, kuriem ir dzīvoklis vai ēka, kurai nepieciešams veikt renovācijas darbus, bet tam nav nepieciešamais budžets. Pilsētas administrācijai šajā procesā ir svarīga loma, ne tikai savedot kopā šos īpašniekus un īrniekus, bet arī sniedzot atbalstu ar juridiskām un tehniskām konsultācijām.

Polijas pilsētā Ribņikā “Rybnik the Rent for Rerepair” projekts tika izveidots, lai palielinātu pašvaldības īpašumā esošo brīvo dzīvokļu, kam nepieciešama renovācija, renovācijas līmeni. Papildus dzīvokļu atjaunošanai, ko veic ar pašvaldības mājokļu aģentūras vai ārējo būvuzņēmēju starpniecību, pilsēta piedāvā nākamajiem īrniekiem remontēt dzīvokli par viņu pašu līdzekļiem. Tāpēc īrniekiem ir iespēja īrēt dzīvokli par 1 €/m² + ik mēneša komunālajām izmaksām. Lai īrnieks būtu tiesīgs saņemt šo atbalstu, tam ir jāatbilst specifiskiem ienākumu kritērijiem – nedrīkst būt īpašumtiesību tiesības uz citu dzīvokli un tiem ir jāuzrada savas finansiālās iespējas segt renovācijas izmaksas. Renovācijas apjoms un laiks ir noteikts līgumā starp īrnieku un pilsētu.

Kolēģi no Itālijas pilsētas Turīnas Turino Urban Lab prezentēja Compagnia di San Paolobank fonda programmas. Programma ar novatoriskiem un eksperimentāliem projektiem reaģē uz to iedzīvotāju mājokļu pieprasījumu, kuri ir īslaicīgi sociāli un ekonomiski neaizsargāti, kā arī veicina jaunu sociālo mājokļu kultūru. Kā piemēram, projekts “Kopīgas vietas” sniedz mājokļa risinājumus uz ierobežotu laika periodu cilvēkiem, kuri ekonomisku, sociālu un ģimenes apsvērumu dēļ piedzīvo pārejas posmu un līdz ar to arī sociālo un ekonomisko neaizsargātību.

Nākamā starptautiskā sapulce plānota Polijas pilsētā Ribņikā no 16.novembrim līdz 17.novembrim, kurā tiks apskatīts 2020.gadā paveiktais un noteikti darbības virzieni projekta dalīšanās periodā.

Kas ir URBACT?

URBACT dod iespēju pilsētām sadarboties, lai izstrādātu jaunus un ilgtspējīgus risinājumus galvenajām pilsētu urbānajām problēmām caur tīklošanos, dalīšanos pieredzē un kapacitātes celšanu urbānajiem praktiķiem. URBACT ir finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas savienības partnervalstīm un dalībvalstīm kopš 2002.gada.

Kas ir ALT/BAU?

ALT/BAU ir pārneses tīkls, kas koncentrējas uz alternatīvām stratēģijām Eiropas pilsētu centrālajos un vēsturiskajos rajonos, lai aktivizētu neizmantotās un degradētās ēkas, kas par tādām kļuvušas demogrāfisku, ekonomisku un sociālu apstākļu dēļ. Šī pārneses tīkla vadošais partneris ir Kemnicas pilsēta Vācija, kas ir atzīta kā labās prakses pilsēta tīklā, kuras pamatā ir Kemnicas pilsētas izveidotā aģentūra “Mājokļu aģentūra sarūkošām pilsētām”. Pārneses tīkla mērķis ir tā partnerpilsētās izveidot pielidzinātu līdzīgu aģentūru kā Kemnicas pilsētā. Šī Kemnicas piekoptā prakse, kas izrādījusies kā veiksmīgs instruments, lai proaktīvi savienotu pilsētas administratīvās institūcijas, ēku īpašniekus, investorus un lietotājus, lai uzsāktu ilgtspējīgu un resursu ietaupošu attīstību. Tīkla partneri ir Konstanta (Rumānija), Rīga (Latvija), Ribņika (Polija), Seraņa (Beļģija), Turīna (Itālija) un Vilafrankadelpenjē (Spānija).