• di@riga.lv
    / +371 67026138

ALT/BAU noslēdzošā tiešsaistes tematiskā tikšanās

No šī gada 16. – 17. novembrim notika projekta noslēdzošā tiešsaistes tematiskā tikšanās, kuras ietvaros projekta partneri kopā ar vadošo partneri dalījās pieredzē un rezultātos par Kemnicas labās prakses pārneses rezultātiem.

ALT/BAU labās prakses pārneses tīkla projekta laiks jau būs drīz beidzies. Šī noslēdzošā sapulce bija plānota Polijas partneru pilsētā Ribņikā, bet atkal, globālā koronavīrusa pandēmija stājās tam pretī. Tādējādi visi partneri tikās kopā jau ierastajā virtuālajā formātā, lai viens otram prezentētu Kemnicas labās prakses pārneses procesu un iegūto. Papildus tam, labu darbu arī padarīja galvenais partneris, kas izvērtēja Keminicas labās prakses “Mājokļu aģentūra” tipiski sastopamās problēmas un sarežģījumus tās darbībā, kas ļoti vērtīgi noderēs arī pārējiem partneriem nākotnē.

Pēc divu gadu labās prakses pārneses perioda, projekta partneri, neskatoties uz globālās pandēmijas ierobežojumiem, prezentēja un stāstīja par paveikto labās pārneses procesā.

Rīgas pilsēta, mēs, stāstījām par savu izveidoto īpašnieku aptauju, kuru plānots nosūtīt brīvo un degradēto ēku īpašniekiem, lai rezultātā analizētu tā problēmas kāpēc to īpašums ir tukšs, kā arī kādus nepieciešamos pašvaldības atbalsta mehānismus tas sagaida. Seraņas pilsēta no Beļģijas prezentēja savu renovācijas diagnozi ko viņi projekta laikā bija veikuši trīs ēkām. Šīs pilotprojekta analīzes rezultāta izstrādātas vadlīnijas un citi veiksmīgi skaidrojumi, kas turpmāk ļoti noderēs plānotās mājokļa aģentūras darbā. Itālijas pilsēta Turīna dalījās pieredzē par tās publisko platformu, kurā publicēti dati un digitālas kartes, kas satur nepieciešamo informāciju par sociālo mājokļu un citiem mājokļu pakalpojumiem. Ribņikas pilsētas partneri no Polijas prezentēja tās pieredzi par izveidoto pilota mājokļa aģentūru. Svarīga mācība šajā pilotprojekta gaitā bija komunikācijas svarīgums, jo tas nosaka aģentūras veiksmīgumu, jo bieži vien ēkas īpašnieki nemaz nevēlās komunicēt un baidās, tādējādi jāatrod īpašas komunikācijas metodes. Un kā pēdējais, Konstancas pilsēta no Rumānijas dalījās pieredzē ar tās izveidoto GIS virtuālo karti, kurā veiksmīgi uzskaitītas pilsētas vēsturiskajā centrā esošās degradētās ēkas un īpašumi, parādot nepieciešamo informāciju.

Šī bija tikai pirmā daļā un pirmie lielie darbi kas projekta realizācijas laikā paveikti. Tikpat daudz un svarīgu darbu vēl tikai priekšā, bet tas jau katra partnera pārziņa.

Ar šo arī noslēdzas ALT/BAU projekta tematiskās tikšanās, diemžēl, pēdējās tās notikušas tiešsaistes režīmā, bet tas nemainīja projekta rezultātus un plānoto. Jāatskatās uz šo kā uz ļoti vērtīgu pieredzi un pievienoto vērtību ikdienas darbam iesaistītajiem cilvēkiem.

Nākamā gada ietvaros aprīlī plānota dalīšanās sapulce visiem interesentiem par labajām praksēm un pieredzēm kas iegūta projekta ietvaros – Kā atdzīvināt tukšas un degradētas ēkas. Tiks publicēta informācija par pieteikšanās iespējām.

Papildus arī šobrīd top vizuāli pievilcīgs un vērtīgs materiāls par visu projekta partneru labo prakšu apkopojumiem. Labās prakses apkopojumā arī divas prakses no Rīgas – Par nodokļu atvieglojumiem un sodiem un grausti.riga.lv interaktīvo karti. Dalīsimies ar to tiklīdz tas būs tapis!

Kas ir URBACT?

URBACT dod iespēju pilsētām sadarboties, lai izstrādātu jaunus un ilgtspējīgus risinājumus galvenajām pilsētu urbānajām problēmām caur tīklošanos, dalīšanos pieredzē un kapacitātes celšanu urbānajiem praktiķiem. URBACT ir finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas savienības partnervalstīm un dalībvalstīm kopš 2002.gada.

Kas ir ALT/BAU?

ALT/BAU ir pārneses tīkls, kas koncentrējas uz alternatīvām stratēģijām Eiropas pilsētu centrālajos un vēsturiskajos rajonos, lai aktivizētu neizmantotās un degradētās ēkas, kas par tādām kļuvušas demogrāfisku, ekonomisku un sociālu apstākļu dēļ. Šī pārneses tīkla vadošais partneris ir Kemnicas pilsēta Vācija, kas ir atzīta kā labās prakses pilsēta tīklā, kuras pamatā ir Kemnicas pilsētas izveidotā aģentūra “Mājokļu aģentūra sarūkošām pilsētām”. Pārneses tīkla mērķis ir tā partnerpilsētās izveidot pielidzinātu līdzīgu aģentūru kā Kemnicas pilsētā. Šī Kemnicas piekoptā prakse, kas izrādījusies kā veiksmīgs instruments, lai proaktīvi savienotu pilsētas administratīvās institūcijas, ēku īpašniekus, investorus un lietotājus, lai uzsāktu ilgtspējīgu un resursu ietaupošu attīstību. Tīkla partneri ir Konstanta (Rumānija), Rīga (Latvija), Ribņika (Polija), Seraņa (Beļģija), Turīna (Itālija) un Vilafrankadelpenjē (Spānija).