• di@riga.lv
    / +371 67026138

Aicina daudzdzīvokļu māju īpašnieku biedrības un pilnvarotās personas apmeklēt semināru par pašvaldības līdzfinansējuma programmām ēku atjaunošanai (papildināts ar semināra materiāliem)

5.oktobrī no plkst. 16.00 līdz 18.00 Koka Rīga telpās Krāsotāju ielā 12 notiks pieredzes apmaiņas pasākums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku biedrībām un mājas pilnvarotajiem pārstāvjiem, lai veiksmīgi iesniegtu un realizētu projektus Rīgas domes līdzfinansējuma programmās ēku atjaunošanai.

Aicina daudzdzīvokļu māju īpašnieku biedrības un pilnvarotās personas apmeklēt semināru par pašvaldības līdzfinansējuma programmām ēku atjaunošanai

Pasākuma ietvaros Īpašuma departamenta speciālisti informēs par tipiskākajām kļūdām, realizējot projektus līdzfinansējuma programmās ēku atjaunošanai. Par projektu realizācijai nepieciešamo būvniecības dokumentu saskaņošanu un biežāk pieļautajām kļūdām informēs Pilsētas attīstības departamenta speciālistes (Kristīne Zīverte, Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniece, un Maija Veinberga, Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā arhitekte). Par aizdevuma iespējām māju atjaunošanai stāstīs Ilze Ungure, AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes daļas vadītāja. Pasākuma laikā būs iespēja pieteikties bezmaksas termogrāfijai, ko nodrošinās Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētika aģentūra”.

Savukārt no plkst. 17.20 līdz 18.00 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku biedrības, kas Rīgas domes līdzfinansējuma programmu konkursu projektus jau ir realizējušas, informēs par savu pieredzi. Ar savu pieredzi projektu realizācijā dalīsies pārstāvji no atjaunotajām mājām Kalnciema ielā 22, Akmeņu ielā 15 un Ziemeļu ielā 20.

Reģistrēšanās klātienes semināram:  https://docs.google.com/forms/d/1MAWhpR9hJG9uswjdKAwo7wS41me3Zl7NN_WuzZLCb2o/edit

Šovasar ir apstiprināti jauni noteikumi “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamajās mājās, kā arī tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Rīgā”, kas paplašina dzīvojamo māju īpašniekiem pieejamo atbalstu dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Informācija par līdzfinansējuma programmām un kontaktinformācija pieejama www.atjauno.riga.lv mājaslapā. Konkursus administrē Rīgas domes Īpašuma departaments.

Semināra materiāli:

Altum aizdevuma iespējas remontdarbiem

Pieredze dzīvojamās mājas Akmeņu ielā 15, Rīgā atjaunošanā

Pieredze dzīvojamās mājas Kalnciema ielā 22, Rīgā atjaunošanā

Pieredze dzīvojamās mājas Ziemeļu ielā 20, Rīgā pilnīgā atjaunošanā

Tipiskākās kļūdas realizējot pašvaldības līdzfinansējuma programmas ēku atjaunošanai (ĪD)

Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana (PAD)

Informāciju sagatavoja Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982,
e-pasta adrese: solvita.brence@riga.lv