• di@riga.lv
    / +371 67026138

Tiešsaistes seminārs par projekta labo praksi

Kā viena no pēdējām projekta aktivitātēm bija lielais seminārs kurā partneri un dažādi citi Eiropas mēroga eksperti dalījās pieredzē par tukšu dzīvojamo ēku atjaunošanu.

Tiešsaistes seminārs par projekta labo praksi

Daudzās Eiropas pilsētās centros ir tukšas un vēsturiskas ēkas kas prasa steidzamu un nepieciešamo atjaunošanu. Ļoti bieži šīs ēkas ir vietējās nozīmes pieminekļi un ar savu pievienoto vērtību pilsētas veidolam, kas arī dod to nepieciešamību tās saglabāt.

Seminārs tika dalīts četrās daļās, kurā katrā kāds pieredzējis partneris vai eksperts dalījās pieredzē un ieteikumos.

Daļā par tukšo ēku uzskaiti un inventarizāciju dalījās Rumānijas pilsētas Konstantas eksperte, pastāstot par lielo darbu izveidojot interaktīvu karti, kurā uzskaitītas tukšās ēkas kartē ar papildus nepieciešamo informāciju par tās tehnisko stāvokli. Rīgas pilsēta dalījās ar līdzīgu piemēru – grausti.riga.lv, kur papildus pastāstīja par sabiedrības iesaisti šajā procesā. Kā pēdējais labais piemērs bija Beļģijas kolēģu piemērs par to praksi apstaigāt pilsētu un veikt fiziskas ēku apskates un novērtēšanas. Visu pilsētu pieredze šajā jautājumā ir unikāla, un savienojot visas šīs trīs pieredzes kopā, ir iespējams izveidot ļoti tehnisku un saprotamu ēku uzskaites procesu.

Kā nākamais labās pieredzes bloks bija par īpašnieku aktivizāciju un atbalstīšanu. Šajā sadaļā vislielākā pieredze ir projekta vadošajam partnerim, kas dalījās ar iegūto pieredzi vairāku gadu laikā par pareizu un veiksmīgu komunikāciju ar ēku īpašniekiem. Beļģu kolēģi arī šajā sadaļā dalījās savā pēdējo gadu pieredzē par īpašnieku uzrunāšanu un konsultāciju sniegšanu dažādos ar nekustamo īpašumu saistītos jautājumos.

Sadaļā par investoru un potenciālo pircēju aktivizāciju un atbalstīšanu savu pieredzi un stāstu deva vadošais partneris no Vācijas pilsētas Kemnicas. Vadošais partneris stāstīja par pieredzēto un sadarbību ar lieliem nekustamo īpašumu investoriem un sniedzot viņiem nepieciešamo atbalstu, tas pats arī ar privātām personām, kas vēlas iegādāties īpašumu. Ļoti vērtīgu un visiem jau zināmu pieredzi dalījās arī Rīga, biedrības Free Riga dibinātājs Mārcis Rubenis – nekustamā īpašuma pagaidu lietošana kā līdzdarbības rīks lielu un nelikvīdu īpašumu atdzīvināšanā.  Nekustamā īpašuma pagaidu lietošana ir jauns un vērtīgs rīks, kas gūst popularitāti un nozīmi arī Rīgas mērogā.

Pēdējā sadaļa šajā seminārā bija par dažādu publisku un privātu dalībnieku savešanu, kā arī koordinēšanu nekustamo īpašumu attīstības jomā. Ar savu lielo un esošo pieredzi dalījās projekta vadošais partneris no Vācijas pilsētas Kemnicas, pastāstot arī par reālajām problēmām un grūtībām kas sastopamas šajā koordinācijas procesā. Spānijas pilsēta Viljafranka pastāstīja par tur pašvaldības ietvaros izveidoto Mājokļu komisiju, kas tad arī kalpo kā šis koordinējošais punkts starp privātām un publiskām personām. Kā pēdējā pieredze no projekta Itāļu partneriem, precīzāk Turīnas, kur izveidota digitālā platforma, kas palīdz privātiem un publiskiem investoriem satikties kopā.

Semināra ietvaros starp sarunu blokiem bija iespēja arī iepazīties un aprunāties ar semināra skatītājiem, uzdot sev interesējošos jautājumus vai vienkārši iepazīties. Semināra organizēšana šādā formātā un veidā atzīta par ļoti vērtīgu un veiksmīgu.

Papildus informējam, ka ir sagatavota gala versija projekta labās prakses apkopojumam, kas drīzumā tiks pārtulkota un pieejama visiem interesentiem. Tajā varēsiet lasīt visu projekta partneru labās prakses, ar detalizētiem skaidrojumiem un stāstiem. Tas būs ļoti vērtīgi!

Kas ir URBACT?

URBACT dod iespēju pilsētām sadarboties, lai izstrādātu jaunus un ilgtspējīgus risinājumus galvenajām pilsētu urbānajām problēmām caur tīklošanos, dalīšanos pieredzē un kapacitātes celšanu urbānajiem praktiķiem. URBACT ir finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas savienības partnervalstīm un dalībvalstīm kopš 2002.gada.

Kas ir ALT/BAU?

ALT/BAU ir pārneses tīkls, kas koncentrējas uz alternatīvām stratēģijām Eiropas pilsētu centrālajos un vēsturiskajos rajonos, lai aktivizētu neizmantotās un degradētās ēkas, kas par tādām kļuvušas demogrāfisku, ekonomisku un sociālu apstākļu dēļ. Šī pārneses tīkla vadošais partneris ir Kemnicas pilsēta Vācija, kas ir atzīta kā labās prakses pilsēta tīklā, kuras pamatā ir Kemnicas pilsētas izveidotā aģentūra “Mājokļu aģentūra sarūkošām pilsētām”. Pārneses tīkla mērķis ir tā partnerpilsētās izveidot pielidzinātu līdzīgu aģentūru kā Kemnicas pilsētā. Šī Kemnicas piekoptā prakse, kas izrādījusies kā veiksmīgs instruments, lai proaktīvi savienotu pilsētas administratīvās institūcijas, ēku īpašniekus, investorus un lietotājus, lai uzsāktu ilgtspējīgu un resursu ietaupošu attīstību. Tīkla partneri ir Konstanta (Rumānija), Rīga (Latvija), Ribņika (Polija), Seraņa (Beļģija), Turīna (Itālija) un Vilafrankadelpenjē (Spānija).