• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pie trīs Rīgas ģimnāziju ēkām ir izbūvēti jauni dabaszinātņu korpusi ar laboratorijām

Nacionālais attīstības plāns 2020 ERAF

Šogad izglītības iestādēs tiek īstenota jaunā, kompetencēs balstīta izglītības satura ieviešana un  kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana, sabalansētu ar epidemioloģisko prasību ievērošanu. Tomēr neskatoties uz šiem izaicinājumiem šogad pie trīs Rīgas ģimnāziju ēkām ir izbūvēti jauni laboratoriju korpusi, kuri nodrošinās jaunā mācību saturu ieviešanu mācību priekšmetos.

Rīgas Angļu ģimnāzijā (Zvārdes ielā 1).

Izglītības iestādē jau daudzus gadus tiek īstenota padziļināta angļu valoda apmācība. Šajā mācību gadā skolā mācās 1145 skolēnu.

1.septembrī tika atklāta jaunā piebūve, kurā izveidotas mācību telpas 7.-12. klasēm, multifunkcionāli fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti, auditorijas, laboratorijas un bibliotēka ar inovatīviem informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumiem mācību procesa nodrošināšanai.

Skolas teritorijā ir atjaunota arī vēsturiskās Borherta muižas ēka, kurā noritēs ārpusklašu aktivitātes. Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īsteno būvkompānija „Arčers”.

Angļu ģimnāzija
Angļu ģimnāzija
Angļu ģimnāzija
Angļu ģimnāzija
Angļu ģimnāzija
Angļu ģimnāzija
Angļu ģimnāzija
Angļu ģimnāzija
Angļu ģimnāzija
Angļu ģimnāzija
Angļu ģimnāzija
Angļu ģimnāzija
Angļu ģimnāzija
Angļu ģimnāzija
Angļu ģimnāzija
Angļu ģimnāzija Angļu ģimnāzija Angļu ģimnāzija Angļu ģimnāzija Angļu ģimnāzija Angļu ģimnāzija Angļu ģimnāzija Angļu ģimnāzija Angļu ģimnāzija Angļu ģimnāzija Angļu ģimnāzija Angļu ģimnāzija Angļu ģimnāzija Angļu ģimnāzija Angļu ģimnāzija

Par projektu:

Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”. Projekta mērķis ir Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Izbūvējot piebūvi pie ēkas Zvārdes ielā 1, veidojot ergonomisku mācību vidi, ieviešot inovatīvus IKT risinājumus, ierīkojot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus un veidojot jaunu sporta infrastruktūru, tiks nodrošināta Rīgas Angļu ģimnāzijas izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 4 531 975.77 euro. Būvdarbu veicējs ir SIA “Arčers” un autoruzraudzību veic SIA “Graf X”.

 

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (Ruses ielā 22)

Laboratorijas korpusa būvniecības darbi aizsākās 2019.gada rudenī. Būvniecības darbus īstenoja būvkompānija “VELVE”. Projekta īstenošanai ir piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

Ēkā ar kopējo platību 3160 kvadrātmetru ir izveidota auditorija 160 apmeklētājiem, bibliotēka ar lasītavu, divas laboratoriju telpas informācijas tehnoloģiju un robotikas nodarbībām, ar iespēju tās arī apvienot. Ir arī četras mācību telpas fizikas, dabas zinību, ķīmijas un bioloģijas apguvei. Visas laboratorijas aprīkos ar modernāko mācību aprīkojumu, interaktīvām tāfelēm un mēbelēm.

Zolitūde
Zolitūde
Zolitūde
Zolitūde
Zolitūde
Zolitūde
Zolitūde Zolitūde Zolitūde Zolitūde Zolitūde Zolitūde

Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija (Purvciema ielā 38)

Zinību dienā jaunās durvis vērā arī šīs ģimnāzijas laboratorijas korpuss – jaunbūve ar kopējo platību 2682 kvadrātmetri. Tajā ir izveidota auditorija 160 apmeklētājiem, klases ar palīgtelpām, garderobi, kā arī bibliotēku un lasītavas zāli. Katrai no šīm telpām ir arī sava palīgtelpa iekārtu vai materiālu glabāšanai. Ir izveidota arī skolotāju istaba ar darba un atpūtas zonām. Otrā un trešā stāva telpas ir plānojuma ziņā gandrīz identiskas. Telpu plānojumā pamatu veido četras mācību klašu telpas – fizikas, dabas zinību, ķīmijas un bioloģijas laboratorijas ar iespēju divas no tām apvienot.

Klasiskā gimn.
Klasiskā gimn.
Klasiskā gimn.
Klasiskā gimn.
Klasiskā gimn. Klasiskā gimn. Klasiskā gimn. Klasiskā gimn.

Par projektiem:

Projekts Nr. 8.1.2.0/19/I/001 “Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā, jauno dabaszinātņu korpusu izveide” tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Projekta mērķis ir Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Izbūvējot piebūvi pie Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas Ruses ielā 22, Rīgā un piebūvi pie Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Purvciema ielā 38, Rīgā, veidojot ergonomisku mācību vidi, ieviešot inovatīvus IKT risinājumus un ierīkojot jaunus dabaszinātņu kabinetus, tiks nodrošināta Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējā izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 3 592 099.08 EUR. Būvdarbu veicējs ir SIA “VELVE”.

 

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, mob. tālr.26555927, e-pasts: baiba.kantina@riga.lv .