• di@riga.lv
    / +371 67026138

Balso par Rīgu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”

Sācies iedzīvotāju balsojums konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Iepazīties ar pašvaldībās paveikto un balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību var vietnē www.vietagimenei.lv  līdz 12. novembrim.

Balso par Rīgu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”

Balso par Rīgu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”
Balso par Rīgu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”
Balso par Rīgu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”
Balso par Rīgu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”
Balso par Rīgu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”
Balso par Rīgu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” Balso par Rīgu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” Balso par Rīgu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” Balso par Rīgu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” Balso par Rīgu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”

Lai nobalsotu par Rīgu, vietnes www.vietagimenei.lv sadaļā “Pašvaldības” jāizvēlas Rīgas reģions un Rīgas pilsēta. Ar iedzīvotāju balsojumu vēlamies arī noskaidrot vai Rīga ir draudzīga pašvaldība ģimenēm ar bērniem.

Konkursu rīko Sabiedrības integrācijas fonds, lai noteiktu un apbalvotu tās Latvijas pašvaldības, kas šogad sniegušas lielāko atbalstu ģimenēm ar bērniem un nodrošinājušas piemērotu vidi.

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” noris trīs kārtās un paredz izvērtēt visu 119 Latvijas pašvaldību darbu ģimenēm draudzīgas vides veidošanā. Pašvaldību vērtējums sastāv no iedzīvotāju balsojuma, pašvaldību līdzdalības konkursa informatīvajā kampaņā, kā arī no vērtēšanas komisijas iegūtajiem datiem par novadiem, tostarp par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem.

Šobrīd noris konkursa pirmā kārta, kurā vērtējumu veido četras daļas – administratīvo datu vērtējums, dzimstības un migrācijas saldo datu vērtējums, iedzīvotāju balsojums un pašvaldību iesaiste konkursa informatīvajā kampaņā. Konkursa otrajā kārtā tiks novērtēti pašvaldības īstenotie atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides nodrošināšanai. Trešajā, noslēdzošajā, kārtā vērtēšanas komisija vizītēs iepazīsies ar 10 finālistēm – visaugstāko novērtējumu saņēmušajām pašvaldībām (ar divām katrā plānošanas reģionu pašvaldību grupā).

Uzvarētāji tiks noteikti piecu plānošanas reģionu pašvaldību grupās, piešķirot nominācijas “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020”, galveno balvu saņems nominants “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2020”. Kopējais konkursa naudas balvu fonds ir 100 000 EUR, kas tiek piešķirts jaunu vai esošo atbalsta pasākumu ģimenēm ar bērniem attīstīšanai pašvaldībās.