• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas Angļu ģimnāzijai jauna piebūve un atjaunots vēsturiskais Borherta muižas nams

Rīgas Angļu ģimnāzijai (Zvārdes ielā 1) , kurā padziļināti un integrēti apgūst angļu valodu, sākoties jaunajam mācību gadam, atklāja jaunu piebūvi un atjaunoto skolas teritorijā esošo vēsturisko Borherta muižas namu.

Skolā jau daudzus gadus tiek īstenota padziļināta angļu valoda apmācība. Šajā mācību gadā skolā mācās 1145 skolēnu. Skolas absolventi ir konkurētspējīgas un atbildīgas personības – pārliecināti par sevi, vispusīgi izglītoti un gatavi studijām, spēj realizēt savu potenciālu, zināšanas, prasmes, talantus un resursus, prot strādāt komandā un sasniegt kopīgus mērķus.

Skolā nodrošina mūsdienīgs mācību process: uz skolēnu centrētas mācības, kas veicina 21.gadsimta kompetenču pilnveidi – sadarbību, kritisko domāšanu, prasmīgu komunikāciju un radošumu, kā arī pieaugošu spēju patstāvīgi mācīties.

Sākoties jaunajam mācību gadam, tika atklāta jaunā piebūve, kurā izveidotas mācību telpas 7.-12. klasēm. Jaunajā piebūvē ir izvietoti multifunkcionāli fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti, auditorijas, laboratorijas un bibliotēka ar inovatīviem informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumiem ikdienas mācību procesa nodrošināšanai.

Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve

Skolas teritorijā ir atjaunota vēsturiskās Borherta muižas ēka, kurā notiks ārpusklašu aktivitātes. Borherta (Grāves) muižas nams ir līdz mūsdienām saglabājusies 18. gadsimta vidū celtā muižas dzīvojamā ēka, ko uzskata par vienu no trim visvecākajām koka ēkām Rīgā, Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (Nr. 6675). Muižas dārzā aug arī aizsargājams dižozols. Muižas dzīvojamā ēka ir guļbaļķu būve. Skatoties no pagalma puses kreisā piebūve celta šķautņu guļbūves tehnikā, labējai izmantota pildrežģa konstrukcija. Izcili vērtīgs ir ēkas interjers un apdares elementi. Logu stils bija tuvāks rokoko stilam. Diemžēl 1999. gada remontā aizgāja bojā šī labākā 18.gadsimta trešā ceturkšņa logu un to apkalumu kolekcija Rīgā.

Atjaunots vēsturiskais Borherta muižas nams
Atjaunots vēsturiskais Borherta muižas nams
Atjaunots vēsturiskais Borherta muižas nams Atjaunots vēsturiskais Borherta muižas nams

Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īstenoja būvkompānija „Arčers”.

Statistika:

  • jaunās piebūves platība ~ 3250 m2
  • esošās skolas ēkas pārbūves platība ~1350 m2
  • vēsturiskās Borherta muižas nama platība ~ 400 m2

Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”. Projekta mērķis ir Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Izbūvējot piebūvi pie ēkas Zvārdes ielā 1, veidojot ergonomisku mācību vidi, ieviešot inovatīvus IKT risinājumus, ierīkojot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus un veidojot jaunu sporta infrastruktūru, tiks nodrošināta Rīgas Angļu ģimnāzijas izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 4 531 975.77 euro. Būvdarbu veicējs ir SIA “Arčers” un autoruzraudzību veic SIA “Graf X”.

Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, e-pasts: baiba.kantina@riga.lv

Nacionālais attīstības plāns 2020 ERAF