• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas Angļu ģimnāzijai uzsākta piebūves būvniecība

Pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma un ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu ir uzsākta projekta Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” īstenošana.

20191112113011_IMG_4884
20191112112855_IMG_4882
20191112112836_IMG_4880
20191112112700_IMG_4870
20191112112451_IMG_4865
20191112112429_IMG_4862
20191112112405_IMG_4861
20191112112347_IMG_4856
20191112112240_IMG_4853
20191112112139_IMG_4850
20191112112107_IMG_4847
20191112112005_IMG_4845
20191112111951_IMG_4844
20191112111929_IMG_4842
20191112111850_IMG_4839
20191112111800_IMG_4835
20191112111750_IMG_4833
20191112111736_IMG_4832
20191112111644_IMG_4830
20191112111555_IMG_4826
20191112111225_IMG_4825
20191112111143_IMG_4822
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Projekts paredz, ka pie Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas (Zvārdes ielā 1) izbūvēs jaunu piebūvi, kurā veidos ergonomisku mācību vidi, ieviesīs inovatīvus informatīvus un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus, izveidojot jaunus dabaszinātņu un matemātikas apmācības kabinetus. Paralēli šiem mērķiem ģimnāzijas audzēkņiem izbūvēs jaunu sporta infrastruktūru, lai veicinātu arī viņu iespējas aktīvi sportot un atpūsties. Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināta izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide, kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, kas uzlabos ne tikai ģimnāzijas ēkas vizuālo izskatu un pieguļošās teritorijas labiekārtojumu, bet arī ieviesīs kompetenču pieeju vispārējās izglītības saturā.

Šobrīd būvobjektā ir uzsākti būvkonstrukciju betonēšanas darbi, tajā skaitā sienu un starpsienu mūrēšanas darbi. Ir uzsākti jumta izbūves darbi un logu montāža. Tiek izbūvēti ventilācijas stāvvadi un uzsākta cokolstāva ūdensvada ierīkošana. Piebūvē uzstādīta apkures sistēma un  uzstādītas dzelzsbetona kāpnes. Teritorijā ir paveikti 70% no bruģēšanas un labiekārtošanas darbiem. Teritorijas labiekārtošanai ir piegādātas un uzstādītas sporta un fiziskās atpūtas iekārtas. Bērnu rotaļu laukumos uzklāts gumijas mulčas segums, bet stadionā pilnībā uzklāts asfalta segums. Pirms šo labiekārtošana darbu īstenošanas, teritorijā  gandrīz pilnībā ir sakārtoti ārējie ūdens, kanalizācijas un siltuma tīkli. Teritorijā ir uzstādīti apgaismojuma stabi un gaismekļi. Arī ēkas pagrabstāvā ir pabeigti lielākā daļa no plānotajiem apdares un inženierkomunikācijas darbiem.

Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījum īsteno būvkompānija “Arčers”, bet autoruzraudzību veic uzņēmums “Graf X”.  Projekta īstenošanai ir piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinsējums vairāk nekā 4, 5 miljons eiro apmērā.