• di@riga.lv
    / +371 67026138

Izsludināts konkurss Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai 2020. gadā kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai

Rīgas domes Īpašuma departaments un Vidi degradējošo būvju komisija ir apstiprinājuši konkursa „Rīgas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2020. gadā” nolikumu. Izsludināts arī konkurss, kurā pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 14. februāris.

Konkursā namīpašniekiem ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu ēkas atjaunošanas vai restaurācijas atjaunošanas darbiem 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro kultūras pieminekļa saglabāšanai, kā arī ne vairāk kā 5000 eiro ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai. Konkursa pieteikumus izvērtēs Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu. Finansējums īpašniekam tiks piešķirts tikai pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas.Plānots, ka konkursa rezultāti būs zināmi 2020. gada aprīlī un ēku īpašnieki varēs ķerties pie būvdarbiem, lai tos pilnībā realizētu līdz 2020. gada 15.novembrim.

Pašvaldības līdzfinansējuma programma kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai tika aizsākta 2016. gadā, kurā namu īpašnieki atjaunoja 20 ēkas, bet 8 namu īpašnieki ar pašvaldības atbalstu restaurēja kādu no nama detaļām. 2017. gadā pieteikumu skaits pieauga divas reizes un ar pašvaldības atbalstu tika atjaunotas jau 47 ēkas un restaurētas 19 namu būvmantojuma detaļas. 2018. gadā ar pašvaldības atbalstu tika realizēta 71 fasādesatjaunošana, bet 8 ēku īpašnieki realizēja mazosrestaurēšanas projektus. Savukārt 2019. gadā lielajā programmā tika saņemti 112 projektu pieteikumi, bet konkursa mazajā programmā, kas paredz namu atsevišķu detaļu, piemēram, durvju, balkonu u.c. atjaunošanu, saņemts 21 projekta pieteikums.

Plašāka informācija par konkursu „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2020. gadā”, kā arī konkursa nolikums ir publicēts mājas lapā atjauno.riga.lv