• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas domes Īpašuma departments noslēdz līgumu par Rīgas Angļu ģimnāzijas piebūves būvniecību

2019. gada 8. augustā Rīgas domes Īpašuma departaments un Eiropas Reģionālās attīstības noslēdza līgumu par projekta Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecību, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” īstenošanu.

1. Piebūves būvniecība pie ēkas Zvārdes ielā 1, kurā tiks izveidotas mācību telpas 7.-12.klašu grupai – multifunkcionālas klases, auditorijas, laboratorijas, bibliotēka, gaiteņi, sanitārie mezgli un iekšējie inženiertīkli;

2. Ergonomiskas mācību vides – telpu, mēbeļu, aprīkojuma, apgaismojuma un ventilācijas izveide;

3. Inovatīvu IKT risinājumu ieviešana, tai skaitā bezvadu interneta un interneta pieslēguma izveide, mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un programmatūras iegāde;

4. Jaunu dabaszinātņu – fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabinetu iekārtošana;

5. Skolas teritorijas labiekārtošana, tai skaitā sporta laukuma būvniecība.

Projekta darbību īstenošana uzsākta 2018. gada 1.jūlijā, bet projekta termiņš ir 2020. gada 31. decembris. ERAF līdzfinansējums šim projektam paredzēts – 4 531 975,77 EUR.

Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īstenos būvkompānija “Arčers”, bet autoruzraudzību veiks uzņēmums “Graf X”.