• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pilsētas īpašuma komiteja apstiprina septiņu graustu nojaukšanu piespiedu kārtā

Šodien, 19.martā, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja piecu pilsētā atrodošos graustu nojaukšanu piespiedu kārtā. Tās ir būves Duntes ielā 11, Līvānu ielā 2a, trīs grausti Ērģeļu ielā 2, Kalnciema ielā 3 un Daugavgrīvas ielā 4a.

Pilsētas īpašuma komiteja apstiprina septiņu graustu nojaukšanu piespiedu kārtā
Pilsētas īpašuma komiteja apstiprina septiņu graustu nojaukšanu piespiedu kārtā
Pilsētas īpašuma komiteja apstiprina septiņu graustu nojaukšanu piespiedu kārtā
Pilsētas īpašuma komiteja apstiprina septiņu graustu nojaukšanu piespiedu kārtā Pilsētas īpašuma komiteja apstiprina septiņu graustu nojaukšanu piespiedu kārtā Pilsētas īpašuma komiteja apstiprina septiņu graustu nojaukšanu piespiedu kārtā

Īpašums Duntes ielā 11 sastāv no divām ēkām – darbnīcas un katlu mājas, kuru īpašniece ir SIA “DUNTES NAMI INVEST”. Tās klasificētas kā B kategorijas grausti. RD Īpašuma departamenta būvinženieris, apsekojot ēkas, konstatēja, ēku stāvokli var raksturot kā neapmierinošu. Būves ir bīstamas, telpiski nenoturīgas. Tādēļ, lai sakārtotu attiecīgo teritoriju, pilsētvidi un novērstu draudus trešo personu veselībai vai dzīvībai, būves ieteikts nojaukt. Jau 2016.gadā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, saskaņojot ar Būvvaldi, ir noteikusi būvju kultūrvēsturisko vērtību līmeņus, atzīstot tās par ēkām ar nelielu kultūrvēsturisku vērtību, kuras pieļaujams demontēt. Tādēļ šodien apstiprinātajā lēmumā par piespiedu sakārtošanu ir paredzēts, ka ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas ir jāveic dokumentācijas sakārtošanu. Būves nojaukšanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā četru mēnešu laikā.

Agrākā administratīvās ēka Līvānu ielā 2 A pieder privātpersonai. Būve ir B kategorijas grausts, kas ir stipri bojāts ugunsgrēkā – tās jumta konstrukcija ir daļēji sabrukusi, nesošās konstrukcijas pakļautas atmosfēras nokrišņu iedarbībai, kā rezultātā koka konstrukcijām sācies bojāšanās process – deformācija un trupēšana. Kopumā vizuāli novērtējot būves tehnisko stāvokli, to var raksturot kā avārijas. Ņemot vērā arī  to, ka būvei piemērotā paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3 % apmērā nemotivēja īpašnieku veikt darbības būves sakārtošanai,  lēmums paredz, ka nojaukšanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Bijusī dzīvojamā ēka Kalnciema ielā 3, ražošanas cehs Daugavgrīvas ielā 4 A, kā arī trīs grausti – katlu māja, noliktava un garāža –  Ērģeļu ielā 2, pieder SIA “RITS HOLDING”.  Visu būvju tehniskais stāvoklis raksturots kā avārijas un būves ir bīstamas. Lai sakārtotu attiecīgo teritoriju, pilsētvidi un novērstu draudus trešo personu veselībai vai dzīvībai, būves ieteikts nojaukt ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā.

Visi lēmumi par graustu piespiedu nojaukšanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.