• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu

Šodien, 19.martā, notikušajā Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja lēmumprojektu par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 2B, jeb pašreizējo tenisa kortu aiz Latvijas Nacionālā teātra, pārņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā ar perspektīvu – paplašināt Latvijas Nacionālā teātra telpas. Latvijas Nacionālā teātra ēka ir Rīgas domes īpašums.

Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu
Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu
Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu
Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu
Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu
Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu
Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu
Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu
Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu
Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu
Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu Rīgas dome, pārņemot īpašumā zemi, plāno Latvijas Nacionālā teātra ēkas paplašināšanu

Teātra izpilddirektors Ojārs Rubenis deputātus informēja, ka šī zeme ir vienīgā iespējamā no apkārtesošajiem īpašumiem, kur teātra ēkai attīstīties. Kad viņš pirms 12 gadiem sāka strādāt Latvijas Nacionālajā teātrī, īpašums Kronvalda bulvārī 2B bija nodots privatizācijai. Teātris ar Kultūras ministriju septiņus gadus tiesājās par tiesībām zemi pārņemt. Esošie tenisa korti, kā vaļēji tenisa korti ar tenisīta segumu, tiek izmantoti neregulāri tikai pāris mēnešus gadā. Uzņēmums, kas ir šo kortu īrnieks, par zemes nomu maksā neadekvāti mazu nomas maksu.

Zemes nomas līgums ir spēkā līdz 2021. gadam. Pārņemot zemi īpašumā, Rīgas domes Īpašuma departaments pārņems arī šo nomas līgumu. Kā uzsvēra Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs: ”Pārņemot līgumu no valsts un pārjaunojot to, runāsim arī par nomas maksas pacelšanu. Tai pat laikā līdz 2021. gadam varam sākt metu konkursa izsludināšanu un projektēšanu jaunajai teātra piebūvei, lai 2021.gadā, kad būs pabeigta Mežaparka estrāde, teorētiski varētu sākt celtniecību”.

O.Rubenis pastāstīja, ka teātris domājis par paplašināšanos :”Teātrim jau sen nepieciešama pārvietojamā skatuve jeb tā sauktā ‘’melnā kaste’’ (black box), kā arī darbnīcas un noliktavas, kuras esošajā ēkā nav bijušas paredzētas un šobrīd atrodas Buļļos. Šis ir pirmais solis, lai šim zemes gabalam būtu viens īpašnieks un Nacionālais teātris kopā ar Rīgas domi to varētu kopā izmantot un attīstīt”.

Tāpat O. Rubenis pateicās Rīgas domei par teātra ēkas renovāciju un pagājušajā rudenī atklāto jauno piebūvi, kā arī par šīs vasaras lielo projektu – jauniem krēsliem.

Lēmums par nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 2B pārņemšanu Rīgas domes īpašumā stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas domes sēdē.