• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas domes Īpašuma departaments izsludina konkursu uz amata vietu:

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES Zemes plānošanas nodaļas TERITORIĀLPLĀNOTĀJS – EKSPERTS

AMATA MĒRĶIS: Piedalīties Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma tiesiskās formēšanas un sakārtošanas procesā GALVENIE AMATA PIENĀKUMI: • Izstrādāt zemesgabalu robežu noteikšanas projektus nekustamā īpašuma tiesiskās sakārtošanas procesa ietvaros • Sastādīt uzdevumus zemes ierīcības projektu un nekustamā īpašuma noteikšanas projektu izstrādei • Apsekot projektējamos īpašumus dabā, veikt dokumentu izpēti u.c. darbības projektēšanas vajadzībām • Veikt iesniegto […]

KOMERCDARBĪBAS NODROŠINĀJUMA PĀRVALDES Metodoloģijas nodaļas GALVENAIS SPECIĀLISTS – JURISTS (Vakance uz noteiktu laiku)

AMATA MĒRĶIS: Līdzdarboties Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu vienotas pārvaldības nodrošināšanā un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības biedrībās un nodibinājumos koordinēšanā GALVENIE AMATA PIENĀKUMI: • Dokumentu (atzinumu, vēstuļu, tiesību aktu u.c.) projektu sagatavošana, kas saistīti ar Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldību un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalību biedrībās un nodibinājumos • Dokumentu projektu sagatavošana […]

KOMERCDARBĪBAS NODROŠINĀJUMA PĀRVALDES Ekonomiskā atbalsta nodaļas PROJEKTU VADĪTĀJS – FINANSISTS (Vakance uz noteiktu laiku)

AMATA MĒRĶIS: Līdzdarboties Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu vienotas pārvaldības nodrošināšanā un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības biedrībās un nodibinājumos koordinēšanā GALVENIE AMATA PIENĀKUMI: • Ar Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldību un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalību biedrībās un nodibinājumos saistīto jautājumu ekonomisko un finansiālo aspektu izvērtēšana • Kapitālsabiedrību finanšu rādītāju analizēšana, naudas plūsmu […]