• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas domes Īpašuma departaments izsludina konkursu uz amata vietu:

ADMINISTRATĪVĀS PĀRVALDES Īpašuma uzskaites nodaļas ĪPAŠUMA UZSKAITES GALVENAIS SPECIĀLISTS – EKSPERTS

AMATA MĒRĶIS: Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā vai piederošā nekustamā īpašuma apsekošanu, pieņemšanu un nodošanu, kā arī  uzskaiti un analīzi GALVENIE AMATA PIENĀKUMI: Apsekot Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošos vai piekrītošos nekustamos īpašumus un sagatavot nekustamo īpašumu pieņemšanas un nodošanas aktus Sagatavot rīkojumus par nekustamā īpašuma izmaiņām uzskaitē Pārzināt Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo […]

IZNOMĀŠANAS UN PIEDZIŅAS PĀRVALDES Maksājumu piedziņas nodaļas JURISTS-EKSPERTS

AMATA MĒRĶIS: Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības ieņēmumu līgumu maksājumu kontroli un parādu piedziņu GALVENIE AMATA PIENĀKUMI: • Analizēt debitoru kavēto maksājumu apmēru un termiņu • Sagatavot pretenzijas un brīdinājumus par savlaicīgi neveiktiem norēķiniem • Nodrošināt no ieņēmumu līgumiem (noma un atsavināšana) izrietošo maksājumu parādu piedziņu un līgumu noteikumu un nosacījumu piespiedu izpildi, t.sk. līdzdalību ieņēmumu […]