• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas domes Īpašuma departaments izsludina konkursu uz amata vietu:

IZNOMĀŠANAS UN PIEDZIŅAS PĀRVALDES Maksājumu piedziņas nodaļas JURISTS – EKSPERTS

AMATA MĒRĶIS: Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības ieņēmumu līgumu maksājumu kontroli un parādu piedziņu GALVENIE AMATA PIENĀKUMI: • Analizēt debitoru kavēto maksājumu apmēru un termiņu • Sagatavot pretenzijas un brīdinājumus par savlaicīgi neveiktiem norēķiniem • Nodrošināt no ieņēmumu līgumiem (noma un atsavināšana) izrietošo maksājumu parādu piedziņu un līgumu noteikumu un nosacījumu piespiedu izpildi, t.sk. līdzdalību ieņēmumu […]