• di@riga.lv
    / +371 67026138

Vispārējo izglītības iestāžu infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem

Informācija par projektu

Ir noslēgta vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr.2009/0195/3DP/3.1.3.3.2/09/IPIA/VIAA/007 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.
Projektu īsteno Rīgas domes Īpašuma departaments.
Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda LVL 752 745.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 590 352,00, kas tiek finansētas no šādiem finanšu avotiem:
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma- LVL 501 798, kas sastāda 85% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām- LV 17 710, kas sastāda 3% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta finansējums- LVL 70 844,00, kas sastāda 12% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta ietvaros plānots pielāgot 6 Rīgas vidusskolu infrastruktūru:
Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskolā, Sīmaņa ielā 14,
Rīgas 84.vidusskolā, Lielvārdes ielā 141,
Rīgas 45.vidusskolā, Ropažu ielā 34
Rīgas 62.vidusskolā, Aviācijas ielā 15
Rīgas 74.vidusskolā, Induļa ielā 4
Rīgas 15.vidusskolā,Visvalža ielā 9.

Projekta ietvaros, lai nodrošinātu izglītības iestāžu pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tiks izbūvēti pandusi (uzbrauktuves) pie ēku ieejām, veikta durvju aiļu platuma pielāgošana, ārdurvju un iekšdurvju uzstādīšana (nodrošinot cilvēkiem ratiņkrēslos netraucētu pārvietošanos), iekštelpu apdares darbi, grīdas klājumu ierīkošana ar neslīdošu cieto segumu, speciālo tualešu izbūvēšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem un veikta liftu izbūve, nokļūšanai visos ēku stāvos.

Lai uzlabotu izglītības iestāžu infrastruktūru un pārvietošanās personām ar funkcionāliem traucējumiem iestāžu teritorijās būtiski uzlabotos, projekta ietvaros tiek veikta gājēju celiņu un laukumu renovācija:
Rīgas 84.vidusskolā, Lielvārdes ielā 141;
Rīgas 62.vidusskolā, Aviācijas ielā 15;
Rīgas 74.vidusskolā, Induļa ielā 4;
Rīgas 15.vidusskolā,Visvalža ielā 9.

Projekta īstenošanas termiņš- 2011.gada 30.oktobris.

Par projekta īstenošanu Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā
Paziņojumi presei