• di@riga.lv
    / +371 67026138
Ikona pakalpojumam Pirmpirkuma tiesības
PIRKUMA TIESĪBAS
PIRKUMA TIESĪBAS
Ikona pakalpojumam projektu izvērtēšana
PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA
PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA
Ikona pakalpojumam Īpašuma atsavināšana
ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA
ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA
Ikona pakalpojumam Piekrīšana zemes iegūšanai
NOMAS LĪGUMA SLĒGŠANA
NOMAS LĪGUMA SLĒGŠANA
PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS DZĪVOJAMO MĀJU ATJAUNOŠANAI
NOMAS LĪGUMA SLĒGŠANA

VISI PAKALPOJUMI

Apkopoti rezultāti par kultūrvēsturisko būvju, sakrālā mantojuma un dzīvojamo māju atjaunošanu ar pašvaldības līdzfinansējumu Rīgā

Noslēdzoties 2021.gadam, Rīgas domes Īpašuma departaments apkopojis informāciju par pašvaldības programmas “Līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma, sakrālā mantojuma saglabāšanai un dzīvojamo māju atjaunošanai” rezultātiem. Konkursā par līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai iesniegti 112 projekti. Pēc divām konkursa kārtām no tiem apstiprināti 88. Tikai divos no apstiprinātajiem gadījumiem, nespējot realizēt būvniecības procesu savlaicīgi, līdzfinansējums nav saņemts. Kopējā programmas budžeta […]
07.04.2020.-Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Rīgas domes Īpašuma departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – arī Noteikumi), turpinās sniegs atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu (turpmāk – […]

Stājušies spēkā jauni dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Lai atvieglotu specifisku biotopu saglabāšanu un uzraudzību, Ministru kabinets 9.novembrī apstiprināja jaunus dabas parka “Piejūra” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus. Noteikumus sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, balstoties uz dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem teritorijas aizsardzībai, izmantošanai un apsaimniekošanai līdz 2031.gadam. Lai nodrošinātu dabas vērtību un ekosistēmu pakalpojumu izvietojumu, koncentrēšanās vietu […]

Pārdod / Iznomā

Found 29 listings