• di@riga.lv
    / +371 67026138

Darba laiks maijā

1.maijs – LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Darba svētki – brīvdiena

3.maijs – pirmssvētku diena, saīsināta darba diena – strādājam līdz plkst. 15:00

4.maijs – Latvijas republikas Neatkarības atjaunošanas diena – brīvdiena

5.maijs – brīvdiena, darba diena pārcelta uz 20.05.2023.