• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pašvaldība veikusi siltināšanas darbus Kultūras centrā “Iļģuciems”

Nacionālais attīstības plāns 2020 ERAF

Rīgas domes Īpašuma departaments pabeidzis Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras centra “Iļģuciems” ēkas Lidoņu ielā 27 k-2 energoefektivitātes projektu.

Projekta rezultātā veikta norobežojošo konstrukciju, fasādes un jumta pārseguma siltināšana, kā arī logu un durvju nomaiņa, ir uzlabojusies ēkas siltuma noturība un iekštelpu klimats. Ēkā ir veicināta primārās enerģijas patēriņa samazināšana (plānotais samazinājums 178 458.68 kWh/gadā), kā arī veikts ieguldījums siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā (plānotais samazinājums – 47.16 t/CO2 gadā). Līdz ar projekta pabeigšanu Rīgas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi samazināsies. Projekta realizācijas rezultātā uzlabojies arī ēkas vizuālais izskats, nodrošinot skaistas un sakārtotas kultūras infrastruktūras pieejamību gan Iļģuciemā, gan tuvējo apkaimju iedzīvotājiem, tas varētu sekmēt arī apkaimju iedzīvotāju papildus iesaisti kultūras aktivitātēs.

Pašvaldība veikusi siltināšanas darbus Kultūras centrā “Iļģuciems”
Pašvaldība veikusi siltināšanas darbus Kultūras centrā “Iļģuciems”
Pašvaldība veikusi siltināšanas darbus Kultūras centrā “Iļģuciems”
Pašvaldība veikusi siltināšanas darbus Kultūras centrā “Iļģuciems”
Pašvaldība veikusi siltināšanas darbus Kultūras centrā “Iļģuciems”
Pašvaldība veikusi siltināšanas darbus Kultūras centrā “Iļģuciems”
Pašvaldība veikusi siltināšanas darbus Kultūras centrā “Iļģuciems” Pašvaldība veikusi siltināšanas darbus Kultūras centrā “Iļģuciems” Pašvaldība veikusi siltināšanas darbus Kultūras centrā “Iļģuciems” Pašvaldība veikusi siltināšanas darbus Kultūras centrā “Iļģuciems” Pašvaldība veikusi siltināšanas darbus Kultūras centrā “Iļģuciems” Pašvaldība veikusi siltināšanas darbus Kultūras centrā “Iļģuciems”

Projekts realizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” ietvaros.

Projekta izmaksāja  938 311,47 eiro, no tiem 700 000,00 eiro bija Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 238 311,47 eiro Rīgas domes finansējums.

Informāciju sagatavoja Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982,
e-pasta adrese: solvita.brence@riga.lv