• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pašvaldība veikusi energoefektivitātes paaugstināšanas darbus izglītības iestādēs

Nacionālais attīstības plāns 2020 ERAF

Rīgas pašvaldība pabeigusi energoefektivitātes paaugstināšanas projektus trīs izglītības iestādēs: Rīgas 63. vidusskolā, Rīgas 9. vidusskolā un Rīgas Jauno tehniķu centrā.

Projektu ietvaros ir veikta ēku ārējo norobežojošo konstrukciju (fasādes un cokola) un jumta pārseguma siltināšana. Rīgas 63. vidusskolā un Rīgas 9. vidusskolā ir uzstādītas jaunas, energoefektīvākas durvis. Projekta īstenošanas rezultātā ir uzlabots iekštelpu klimats, ēkas siltuma noturība, veicināts primārās enerģijas patēriņa samazinājums, kā arī ir panākts  ieguldījums siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā. Turpmāk samazināsies arī Rīgas pilsētas pašvaldības izdevumi par šo objektu siltumapgādi. Projektu rezultātā ir nodrošināta arī komfortabla vide iestāžu audzēkņiem un strādājošajam personālam, kā arī ir uzlabojies ēku vizuālais izskats, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkaimes iedzīvotājiem.

Pašvaldība veikusi energoefektivitātes paaugstināšanas darbus izglītības iestādēs
Pašvaldība veikusi energoefektivitātes paaugstināšanas darbus izglītības iestādēs
Pašvaldība veikusi energoefektivitātes paaugstināšanas darbus izglītības iestādēs
Pašvaldība veikusi energoefektivitātes paaugstināšanas darbus izglītības iestādēs Pašvaldība veikusi energoefektivitātes paaugstināšanas darbus izglītības iestādēs Pašvaldība veikusi energoefektivitātes paaugstināšanas darbus izglītības iestādēs

Kopējais projektu finansējums abām vidusskolām un Rīgas Jauno tehniķu centra ēkai ir 2 475 708,8 eiro, no tiem 2 104 351 eiro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 371 357,8 eiro Rīgas pašvaldības finansējums.

Projekti ir realizēti Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 29442982, e-pasts: solvita.brence@riga.lv