• di@riga.lv
    / +371 67026138

Apstiprina jaunu pašvaldības līdzfinansējuma programmu mājai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Trešdien, 29.jūnijā, Rīgas domes deputāti atbalstīja grozījumus saistošajos noteikumos*, kas paredz, ka turpmāk pašvaldības līdzfinansējumu  būs iespējams saņemt ne vien dzīvojamo ēku bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai, bet arī mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, kā arī šajā zemesgabalā esošo un dzīvojamajai mājai nepieciešamo ārējo inženiertīklu atjaunošanai.

 

Jaunajā līdzfinansējuma programmā viena projekta realizācijai pieejamā maksimālā līdzfinansējuma summa būs līdz 50 % no tiešām izmaksām jeb 10 000 eiro. Projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei pieejamais līdzfinansējums būs līdz 3000 eiro.

Pašvaldības līdzfinansējumu mājoklim piesaistītā zemesgabalā būs iespējams izlietot labiekārtojuma elementu, piemēram, soliņu, celiņu, bērnu rotaļu ierīču, sporta aprīkojuma atjaunošanai vai uzstādīšanai, atsevišķas laternu un apgaismes ķermeņu, velonovietņu izbūvei, kā arī atkritumu savākšanas, dalītās savākšanas un šķirošanas vietu atjaunošanu un izveidošanai, kā arī citiem labiekārtošanas pasākumiem.

 “Iedzīvotāju interese pieaug ne tikai par energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem, bet arī par iespējām savu piemājas teritoriju labiekārtot un padarīt drošu, sakopotu un ērtu. Būtiskākais faktors uzlabojumu veikšanā ir finansējuma pieejamība, un jaunā programma būs nozīmīgs atbalsts vides labiekārtošanas projektu pilnvērtīgā īstenošanā un motivēs dzīvokļu īpašniekus ieguldīt sava īpašuma attīstībā, tādējādi  paaugstinot tā vērtību,” jauno programmu atzinīgi vērtē ēku apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Latvijas Namsaimnieks” direktore Olita Gedroica.

Tāpat pašvaldības līdzfinansējumu būs iespējams izlietot mājoklim piesaistīta zemesgabala degradācijas novēršanai, piemēram, pamesto vai nepilnīgi izmantoto būvju, kas fiziskā nolietojuma dēļ apdraud cilvēka veselību vai dzīvību, degradē vidi, nolietoto labiekārtojuma elementu nojaukšanai vai demontāžai, kā arī esošo ārējo inženiertīklu atjaunošanai.

Informācija par pārējām pašvaldības līdzfinansējuma programmām ēku atjaunošanai pieejama vietnē atjauno.riga.lv.

* Rīgas domes 2020. gada 29. maija saistošie noteikumi Nr. 22 “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā”

Informāciju sagatavoja: Rita Plūme, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinatore, tālr.: 26120609, e-pasts: rita.lazda@riga.lv

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

Tālr.: 67026049, e-pasts: rdkp@riga.lv , mājas lapa: www.riga.lv

Facebook: https://www.facebook.com/Riga.lv

Twitter: https://twitter.com/rigasdome