• di@riga.lv
    / +371 67026138

Ar pašvaldības līdzfinansējumu Rīgā plānota vairāk nekā 50 kultūrvēsturisko ēku un to elementu atjaunošana

Rīgas domes Vidi degradējošo būvju komisija apstiprinājusi vairāk nekā 50 projektus konkursā* līdzfinansējuma saņemšanai vēsturisko ēku atjaunošanai Rīgā.

Pašvaldības izsludinātais konkurss vēsturisko namu īpašniekiem līdzfinansējuma saņemšanai ēku atjaunošanai norisinās jau septīto gadu. Šogad tam saņemts 101 projekta pieteikums. No tiem par atbilstošiem konkursa nolikumam atzīti 76, bet apstiprināti 55. Kopējais finansējums, kas sadalīts projektu realizācijai ir 883 108 eiro.

Ar pašvaldības līdzfinansējumu Rīgā plānota vairāk nekā 50 kultūrvēsturisko ēku un to elementu atjaunošana

16 no apstiprinātajiem projektiem tiks realizēti konkursa Mazajā programmā, kas paredzēta kultūras pieminekļa elementu – būvamatniecības izstrādājumu –  restaurācijai un atjaunošanai. Šajā programmā vienam projektiem tiek piešķirts līdz 5000 eiro liels pašvaldības līdzfinansējums.

39 no apstiprinātajiem projektiem tiks īstenoti Lielajā programmā, kuras kopējais finansējums šogad ir 816 483 eiro. Maksimālais līdzfinansējums vienam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanas projektam ir ne vairāk kā 50% no attiecināmajām izmaksām. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma summa Lielās programmas projektam kultūras pieminekļa restaurācijai un atjaunošanai var sasniegt 30 000 eiro.

Konkursā apstiprinātie projekti jārealizē līdz šī gada 15.novembrim. Pašvaldības līdzfinansējums ēku īpašniekam tiks piešķirts kompensācijas veidā pēc projekta īstenošanas un visu projekta ieviešanas izmaksu veikšanas no namīpašnieka puses.

Informācija par  pašvaldības līdzfinansējuma programmām ēku atjaunošanai pieejama arī vietnē atjauno.riga.lv.

*Rīgas domes 18.10.2016. saistošie noteikumi Nr. 225 “Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā”. Likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”

Informāciju sagatavoja: Rita Lazda, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: rita.lazda@riga.lv

 

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

 Tālr.: 67026049, e-pasts: rdkp@riga.lv , mājas lapa: www.riga.lv

Facebook: https://www.facebook.com/Riga.lv

Twitter: https://twitter.com/rigasdome