• di@riga.lv
    / +371 67026138

12 pašvaldības bērnudārzos Rīgā plānoti iekštelpu atjaunošanas darbi

Trešdien, 18.maijā, Rīgas domes Īpašuma komiteja atbalstīja pašvaldības investīciju projektu īstenošanu vēl 12 pirmsskolas un 6 vispārējās izglītības iestādēs galvaspilsētā.

Kamolītis

Investīciju projekti paredz, ka Rīgas 215., 216., 221., 27., 172., 173,. Rīgas Ziepniekkalna pirmsskolā, Rīgas 209. pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, bērnudārzā “Kamolītis”, “Dzirnaviņas” un “Annele”, kā arī Rīgas 41.vidusskolā, Rīgas 7.pamatskolā un Rīgas Arkādijas vidusskolā tiks veikti iekštelpu atjaunošanas darbi higiēnas prasību nodrošināšanai.

Teritorijas atjaunošanas darbi higiēnas prasību nodrošināšanai plānoti bērnudārzā “Pienenīte” un Rīgas Igauņu pamatskolas teritorijā. Tāpat plānota Rīgas 45.vidusskolas ēkas logu un durvju nomaiņa.

Kopējās izmaksas plānotas vairāk nekā 2,9 miljonu eiro apmērā.

Paredzēts, ka projektu realizācijai nepieciešamie līdzekļi 85% apmērā tiks rasti no valsts aizdevuma programmas Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.* 15% no nepieciešamās summas projektu īstenošanai veidos pašvaldības līdzfinansējums.

* Ministru kabineta 22.02.2022. noteikumi Nr. 143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.6. un 3.2. apakšpunkts, Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumi Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums”

Informāciju sagatavoja: Rita Lazda, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: rita.lazda@riga.lv

 

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

 

Tālr.: 67026049, e-pasts: rdkp@riga.lv , mājas lapa: www.riga.lv

Facebook: https://www.facebook.com/Riga.lv

Twitter: https://twitter.com/rigasdome