• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora amatā apstiprina Vladimiru Ozoliņu

Trešdien, 30.martā, Rīgas dome atbalstīja Vladimira Ozoliņa iecelšanu Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora amatā.

Uz amatu tika rīkots atklāts konkurss. Gala lēmuma pieņemšanai tika izvirzīti trīs kandidāti, kuri konkursā bija saņēmuši lielāko punktu skaitu. Izvērtējot saņemtos pieteikumus un atbilstību izvirzītajām prasībām, kā arī kandidātu prezentācijas un atbildes uz deputātu jautājumiem, Rīgas domes Īpašuma komitejas februāra sēdē par piemērotāko kandidātu tika atzīts V.Ozoliņš, kura kandidatūra tika virzīta apstiprināšanai šīs dienas domes sēdē.

V.Ozoliņš ir ieguvis maģistra grādu Tiesību zinātnē. 2008.gadā darbu RD Īpašuma departamentā viņš sācis kā galvenais speciālists- jurists. Pēc tam vadījis departamenta Administratīvās pārvaldes Maksājumu piedziņas nodaļu. Kopš 2014.gada V.Ozoliņš bijis departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldes priekšnieks, kā arī vadījis Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas darbu. No 2021.gada 23.aprīļa bijis Rīgas domes Īpašuma departamenta pienākumu izpildītājs.

Rīgas domes Īpašuma departaments ir Rīgas pašvaldības iestāde, kas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un citiem normatīvajiem aktiem administrē un nodrošina pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma un tās rīcībā esošo zemesgabalu racionālu un lietderīgu izmantošanu.

Īpašuma departaments veic īpašuma objektu, zemesgabalu privatizācijas procesa, pašvaldības nekustamās mantas un pašvaldībai piederošo kapitāla daļu atsavināšanas procesa nodrošināšanu, kā arī nodarbojas ar nekustamo īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā tās autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai. Atbilstoši kompetencei tas nodarbojas arī ar zemesgabalu apmaiņas fonda un līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda veidošanu.

Informāciju sagatavoja: Rita Lazda, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinators, tālr: 26120609, e-pasts: rita.lazda@riga.lv

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

 Tālr.: 67026049, e-pasts: rdkp@riga.lv , mājas lapa: www.riga.lv

Facebook: https://www.facebook.com/Riga.lv

Twitter: https://twitter.com/rigasdome