• di@riga.lv
    / +371 67026138

Ģimenes tipa grupu mājas cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un dienas aprūpes centra būvniecība Rīgā izmaksās 4,6 miljonus eiro

Pirmā ģimenes tipa grupu mājas cilvēkiem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem un dienas aprūpes centra būvniecība Priedaines ielā 11, Rīgā, izmaksās ap 4,6 miljoniem eiro.

“Līdz šim Latvijā deinstitucionalizācijas plāna ietvaros neviens no īstenotajiem projektiem nav veidots cilvēkiem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem.  Šis ir unikāls projekts, jo te mājvietu radīs cilvēki, kuri bez citu atbalsta nespētu dzīvot patstāvīgi. Tomēr ikviens ir pelnījis iespēju iegūt savas, neatkarīgas dzīves pieredzi – to katrs vecāks novēl savam bērnam, te to būs iespējams īstenot.  Ir gandarījums, ka klāt būs arī dienas aprūpes centrs, uz kuru apkaimju iedzīvotāji varēs vest savus ģimenes locekļus, iegūstot iespēju ikdienas aprūpētājam atgriezties darba un sociālajā dzīvē,” norāda Sociālo jautājumu Komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.

Grupu mājā Priedaines ielā 11 būs 16 vietas personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem. Vēl 20 vietas paredzētas dienas aprūpes centrā. Ģimenes tipa grupu dzīvoklis veidots tā, lai kopā dzīvotu ne vairāk kā 4 personas. Katram cilvēkam tiek nodrošināta sava guļamistaba, kopīga virtuve, kā arī dzīvojamā zona. Mazo grupu aprūpē un atbalsta profesionāls atbalsta personāls. Par šī pakalpojuma īstenošanu galvaspilsētā noslēgts līdzdarbības līgums ar nevalstisko organizāciju biedrību “Latvijas Kustība par neatkarīgu” dzīvi.

Grupu dzīvokļu dzīvojamās mājas celtniecības izmaksas plānotas 2,7 miljonu apmērā, savukārt dienas aprūpes centra ēkas celtniecības izmaksas varētu sasniegt  810 845 tūkstošus eiro. Pārējās projekta izmaksas veido būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, teritorijas labiekārtošana, aprīkojums un būvuzraudzība, kā arī ārējo inženiertīklu izbūve.

Vairāk nekā 3 miljonus eiro projekta realizācijai plānots nodrošināt no pašvaldības līdzfinansējuma. Pārējo finansējumu veido valsts un Eiropas Savienības (ES) projektu līdzfinansējums.

Lai informētu par plānoto projektu, 21.aprīlī tiks rīkota arī pašvaldības pārstāvju un apkaimes iedzīvotāju tikšanās.

Šobrīd Rīgā ir septiņi grupu dzīvokļi, no kuriem pirmais izveidots pirms vairāk nekā 20 gadiem. Pakalpojuma nodrošināšanā Rīga sadarbojas ar Siguldu un Valmieru. Latvijā grupu dzīvokļi ir izveidoti vēl 19 pašvaldībās.

Informāciju sagatavoja: Rita Lazda, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: rita.lazda@riga.lv

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

 Tālr.: 67026049, e-pasts: rdkp@riga.lv , mājas lapa: www.riga.lv

Facebook: https://www.facebook.com/Riga.lv

Twitter: https://twitter.com/rigasdome