• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sākti sagatavošanas darbi Dailes teātra skvēra labiekārtošanai un atjaunošanai

Aizvadītajā nedēļā sākti sagatavošanas darbi, lai drīzumā veiktu Dailes teātra skvēra labiekārtošanu un atjaunošanu. Pašlaik tiek norobežota būvlaukuma teritorija un sākta celtniecības vagoniņu uzstādīšana. Pēc tam minētajā teritorijā tiks veikta esošā seguma demontāža.

Sākti sagatavošanas darbi Dailes teātra skvēra labiekārtošanai un atjaunošanai

Rīgas domes Īpašuma departamenta rīkotajā metu konkursā Dailes teātra laukuma labiekārtojuma projektēšanai uzvarēja SIA “MADE arhitekti”. Projekts paredz, ka, saglabājot Dailes teātra ēkas autores arhitektes Martas Staņas veidotā teātra priekšlaukuma labiekārtojuma veidošanas principus, skvērā tiks atjaunots segums, nodrošināta vides pieejamība, izveidots kvalitatīvs labiekārtojums ar apgaismojumu un palielināts kopējais augu un koku stādījumu skaits.

Darbus plānots pabeigt 2022.gada oktobrī. Būvdarbus teritorijā veiks SIA “Kvinta BCL”.

Dailes teātra skvērs, kas tapis 1976.gadā, ir Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorija. Tā daļa Bruņinieku ielas pusē un Brīvības ielas pusē līdz teātra kasēm ir VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) pārvaldībā. Šīs daļas platība ir 14635 m2. Savukārt skvēra daļa Brīvības ielas pusē no kasēm līdz Matīsa ielai atrodas Rīgas pašvaldības īpašumā, un tās platība ir 4351 m2.

Lai nodrošinātu vienotu laukuma būvprojekta realizācijas risinājumu, 2020.gada oktobrī Rīgas domes Īpašuma departaments ar VNĪ noslēdza sadarbības līgumu par projekta “Dailes teātra skvēra labiekārtošana” īstenošanu.

Projekts tiek finansēts no Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma, kā arī no Kultūras ministrijas piesaistītā finansējuma – Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ceturto projektu iesniegumu atlases kārtu “Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā” un valsts budžeta finansējuma (tostarp Covid-19 finansējums ekonomikas sildīšanai caur ieguldījumiem būvniecībā).

Informāciju sagatavoja: Rita Lazda, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: rita.lazda@riga.lv

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

 Tālr.: 67026049, e-pasts: rdkp@riga.lv , mājas lapa: www.riga.lv

Facebook: https://www.facebook.com/Riga.lv

Twitter: https://twitter.com/rigasdome