• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pieņem noteikumus par pašvaldības atbalstu sakrālā mantojuma saglabāšanai Rīgā

Trešdien, 28. aprīlī, Rīgas domes sēdē deputāti pieņēma jaunus pašvaldības saistošos noteikumus “Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā”. Tie nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķirs finanšu līdzekļus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošu kulta celtņu, tajā skaitā dievnamu, klosteru, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko rituālu priekšmetu saglabāšanai.

Pieņem noteikumus par pašvaldības atbalstu sakrālā mantojuma saglabāšanai Rīgā

Noteikumi paredz, ka pašvaldība konkursa kārtībā varēs piešķirt finanšu līdzekļus, lai atbalstītu sakrālā objekta saglabāšanai iesniegtā projekta īstenošanu. Finansējums   100 %  apmērā paredzēts konkursā apstiprināto būvniecības darbu līdzfinansējumam. Savukārt, 50 % līdzfinansējums paredzēts būvprojekta (tajā skaitā izpēte, eksperta slēdziena, saglabāšanas pasākumu programmas, konservācijas, restaurācijas, remontu un citu atjaunošanas darbu dokumentācijas izstrādes) izdevumiem.

Pašvaldības atbalsts sakrālā objekta saglabāšanai vienā saimnieciskajā gadā vienam atbalsta saņēmējam nevarēs pārsniegt 100 000 eiro. Savukārt līdzfinansējuma apmērs vienam būvrojektam nevarēs pārsniegt 5000 eiro.

Konkursā pieteiktos projektus izvērtēs Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija, pamatojoties uz apstiprināto konkursa nolikumu. Plašāka informācija par konkursu pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā būs publicēta tīmekļa vietnē https://atjauno.riga.lv/ .

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumu. Noteikumi stāsies spēkā pēc noteikumu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja:  Ilze Krūkle, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinatore, tālr: 67026011, e-pasts: ilze.krukle@riga.lv.

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde