• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā modernizēs dabaszinātņu mācību kabinetus

Nacionālais attīstības plāns 2020 ERAF

 

Otrdien, 27.aprīlī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu par dabaszinātņu mācību kabinetu modernizāciju Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā.

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā modernizēs dabaszinātņu mācību kabinetus

Lai uzlabotu vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, Rīgas domes Īpašuma departaments ir sagatavojis pieteikumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma saņemšanai un projekta īstenošanai.

Projekts paredz Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas ēkā,  Grēcinieku ielā 10, un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas ēkā, Āgenskalna ielā 21A, modernizēt dabaszinātņu mācību telpas.  Paredzot, ka turpmāk, mācoties ķīmiju, dabas zinības un informātiku, audzēkņiem telpās tiks nodrošināta ergonomiska mācību vide ar iebūvētām un specializētām multifunkcionālām mēbelēm. Kabinetos uzstādīs inovatīvus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus. Telpās uzstādīs visām tehnoloģijām nepieciešamās ventilācijas, ugunsdrošības un  elektroenerģijas sistēmas.

Rīgas domes Īpašuma departaments projektu plāno sākt īstenot jau maijā  un paredz pabeigt līdz jaunā mācību gada sākumam. Apstiprinātā projekta izmaksas sastādīs vairāk nekā 2 miljons eiro, no kurām pusi apmēram segs ar ERAF piešķirto finansējumu.

 Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, e-pasts baiba.kantina@riga.lv

 

Projekta Nr. 8.1.2.0/20/I/001 “Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas Grēcinieku ielā 10 un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Āgenskalna ielā 21A mācību telpu modernizēšana, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu” mērķis ir Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas Grēcinieku ielā 10, Rīgā un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Āgenskalna ielā 21A, Rīgā mācību telpu modernizēšana, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumu ieviešanu. Atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 000 035.66 euro.