• di@riga.lv
    / +371 67026138

Līvu laukumā apskatāma izstāde #ZinātneLatvijai 2021

No 16. aprīļa Līvu laukumā ir apskatāma vides izstāde #ZinātneLatvijai 2021, kas vēsta par 14  radošiem un iedvesmojošiem mūsdienu Latvijas zinātniekiem un zinātniecēm.

PR_Zinatnes_izstade_16_04_2021
PR_Zinatnes_izstade_16_04_2021
PR_Zinatnes_izstade_16_04_2021
PR_Zinatnes_izstade_16_04_2021
PR_Zinatnes_izstade_16_04_2021
PR_Zinatnes_izstade_16_04_2021
PR_Zinatnes_izstade_16_04_2021 PR_Zinatnes_izstade_16_04_2021 PR_Zinatnes_izstade_16_04_2021 PR_Zinatnes_izstade_16_04_2021 PR_Zinatnes_izstade_16_04_2021 PR_Zinatnes_izstade_16_04_2021

Izstādi veido zinātnieku fotoportreti un apraksti, turklāt, izmantojot QR koda aplikāciju, ikviens savā  viedtālrunī var noskatīties trīs minūšu video stāstu, tādējādi tuvāk iepazīstot gan zinātnieku, gan viņa pārstāvēto zinātnes nozari. Gatavojoties digitālajai Zinātnieku naktij, aicinām apmeklēt vides izstādi klātienē, ievērojot valstī noteiktos drošības noteikumus Covid-19 ierobežošanai.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) jau ceturto gadu veido izstādi #ZinātneLatvijai, kas ik gadu ar citiem zinātnieku portretiem stāsta par zinātnes daudzveidību un spēku. Izstāde ir viesojusies nozīmīgos kultūras un izglītības centros Rīgā un citās Latvijas pilsētās.  Latvijas attīstības pamatā ir jaunu zināšanu radīšana un prasme tās lietpratīgi izmantot.  Zinātnieki ir tā sabiedrības daļa, kas ar savu nerimstošo zinātkāri, pastāvīgo interesi, aizrautīgo degsmi un ambīcijām attīsta mūsu zināšanu kultūru.

Izstādē #ZinātneLatvijai 2021 dažādu  zinātnes nozaru daudzpusību atklāj 14 personības: ķīmijas zinātniece Dr.chem. Iveta Pugajeva (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “Bior”), kompozītmateriālu konstrukciju pētnieks Dr.sc.ing. Kaspars Kalniņš (Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālu un konstrukciju institūts), onkologs Dr.med. Arvīds Irmejs (Rīgas Stradiņa universitāte), socioloģijas pētniece Ph.D. Liene Ozoliņa (Latvijas Kultūras akadēmija), industriālie doktoranti Rūdolfs Rumba un Jānis Braunfelds (RTU), sabiedriskās zinātnes pētniece Ph.D. Baiba Prūse (Venēcijas Ka’Foskāri (Ca’Foscari) universitāte), biomīmikrijas pētniece Dr.sc.ing. Ruta Vanaga (RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu  institūts), izglītības zinātņu pētnieces Dr.paed. Zanda Rubene un Dr.paed. Linda Daniela (Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas,  psiholoģijas un mākslas fakultāte), mākslīgā intelekta pētnieks Dr.sc.ing. Sergejs Kodors (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženierzinātņu institūts), farmakoloģijas pētniece Dr.med. Baiba Jansone (LU Farmakoloģijas katedra), veterinārmedicīnas pētnieks Dr.med.vet. Armands Vekšins (Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskais institūts), elektronikas un datorzinātņu pētnieks Dr.sc.ing. Kaspars Ozols (Elektronikas un datorzinātņu institūts).

Izstāde #ZinātneLatvijai 2021 ir tapusi sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu un IZM īstenotā projekta “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.

Nacionālais attīstības plāns 2020 ERAF

Papildus informācija par izstādi: Inta Pēdiņa, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta projektu vecākā eksperte komunikācijas jautājumos, tālr. 67047713, e-pasts inta.pedina@izm.gov.lv

Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, e-pasts baiba.kantina@riga.lv

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde