• di@riga.lv
    / +371 67026138

Riga.lv publicēti dati par pašvaldībai piederošo, piekritīgo un valdījumā esošo nekustamo īpašumu

Rīgas pašvaldības mājas lapā sadaļā “Pašvaldības īpašumi” (https://www.riga.lv/lv/rigas-nekustamo-ipasumu-objekti) ir publicēti dati par pašvaldībai piederošo, piekritīgo un valdījumā esošo nekustamo īpašumu.

Riga.lv publicēti dati par pašvaldībai piederošo, piekritīgo un valdījumā esošo nekustamo īpašumu

Rīgas domes Īpašuma departaments ir apkopojis datus kopumā par 18 561 īpašumiem. Sarakstā iekļauta informācija par nekustamā īpašuma adresi, kadastra apzīmējumu un numuru, kopējo un iznomāto platību, lietošanas mērķi un noteikto izmantošanu valsts/pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kā arī īpašumtiesību statuss. Datus var atlasīt, ievadot meklētājā īpašuma adresi vai īpašuma kadastra numuru.

Nākamo datu atlasi Rīgas domes Īpašuma departaments veiks pēc 2020. gada pārskata inventarizācijas rezultātu iegrāmatošanas, kad būs precizēts pašvaldības īpašumu objektu sastāvs pamatlīdzekļu uzskaitē.

Ja rodas kādi jautājumi par pašvaldībai piederošo, piekritīgo un valdījumā esošo nekustamo īpašumu datiem, aicinām sazināties ar Rīgas domes Īpašuma departamentu, rakstot e-pastu di@riga.lv

 

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa