• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi

Piektdien, 19.februārī, Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas sēdē atvēra konkursā “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2021. gadā” saņemtos 105 projektu pieteikumus.

Mazajā programmā, ar kuras atbalstu namīpašniekiem ir iespēja restaurēt logus, durvis, ārdurvis un dažādas ēkas koku detaļas, ir saņemti 28 projektu pieteikumi kopsummā par vairāk nekā 111 000 eiro. Lielajā programmā, ar kuras starpniecību vēsturiskām ēkām tiek atjaunotas fasādes, jumti vai restaurēti visi logi, ir saņemti 77 projektu pieteikumi kopsummā par vairāk nekā 1,5 miljoniem eiro.

Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi
Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi
Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi
Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi
Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi
Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi
Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi
Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi
Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi
Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi
Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi
Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi
Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi
Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi Rīgas pašvaldības konkursā līdzfinansējumam kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai saņemti 105 projektu pieteikumi

Šogad šai programmai Rīgas pašvaldība budžetā ir apstiprināts 1,4 miljonu eiro liels līdzfinansējums. Komisija lēmumu par konkursa rezultātiem pieņems līdz 30.aprīlim.

Jau sesto gadu pēc kārtas Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija rīko konkursu līdzfinansējuma piešķiršanai kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai. Ja 2016. gadā namu īpašnieki ar pašvaldības līdzfinansējumu atjaunoja 30 ēkas, bet astoņi īpašnieki restaurēja kādu no ēkas detaļām, tad pagājušajā gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu dažāda mēroga projekti tika īstenoti 75 kultūrvēsturiskā būvmantojuma ēkās.

Konkursā namīpašniekiem ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu ēkas atjaunošanas vai restaurācijas darbiem 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro kultūras pieminekļa saglabāšanai, kā arī ne vairāk kā 5000 eiro ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai. Pašvaldības līdzfinansējums namīpašniekam tiek piešķirts kompensācijas veidā tikai pēc konkursā pieteiktā projekta īstenošanas un visu projekta ieviešanas izmaksu veikšanas no īpašnieka puses.

Konkursa rezultāti tiks publicēti mājas lapā https://atjauno.riga.lv

Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas domes Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, e-pasts baiba.kantina@riga.lv

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa