• di@riga.lv
    / +371 67026138

Piespiedu kārtā demontēs graustu Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 6

Otrdien, 12. janvārī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja apstiprināja lēmumu par vidi degradējošas ēkas Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 6 nojaukšanu piespiedu kārtā.   

Privātīpašniekiem piederošā vidi degradējoša būve ir klasificēta kā A kategorijas grausts un kopš 2016. gada īpašniekam ir piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme. Ēka ir daļēji sagruvusi. Ugunsgrēka rezultātā daļa nesošo konstrukciju ir neatgriezeniski bojātas un kļuvušas bīstamas garāmgājējiem.

Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 6
Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 6
Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 6
Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 6 Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 6 Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 6

Lēmums par piespiedu sakārtošanu paredz būves demontāžu, bet  ņemot vērā, ka ēka atrodas pilsētas noteiktā kultūrvēsturiski nozīmīgā apbūves teritorijā “Čiekurkalns”,  īpašniekam uzdots pirms demontāžas veikt detalizētu fotofiksāciju un uzmērīšanu.

Lēmums paredz, ka būves teritorijas, lai novērstu pilsētvides degradāciju un draudus garāmgājēju veselībai vai dzīvībai,  sakopšana ir jāuzsāk nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no pašvaldība lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ēka  līdz demontāžas darbu veikšanas ir arī jānoslēdz, lai liegtu tajā nepiederošu personu iekļuvi. Nojaukšanas darbi jāpabeidz ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas Rīgas domes sēdē.

Ja lēmuma noteiktajā termiņā sakārtošanas darbi netiks uzsākti vai arī tie lēmumā paredzētajā termiņā nebūs izpildīti, Rīgas domes Īpašuma departaments nodrošinās lēmuma piespiedu izpildi, šim mērķim iztērētos pašvaldības finanšu līdzekļus piedzenot no ēkas īpašnieka.