• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pieņem lēmumu par trīs vidi degradējošu būvju Zasulauka ielā 31 sakārtošanu

Šodien, 24.novembrī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja pieņēma lēmumu par trīs vidi degradējošu būvju Zasulauka ielā 31 korpuss 1 un Zasulauka ielā 31 korpuss 2 piespiedu sakārtošanu.

Vidi degradējošās ēkas pieder SIA “VIKARA”. Ražošanas ēkas korpusi ir klasificēti kā B kategorijas vidi degradējošas būves. Būvju sienās ir izdrupumi, tajās iekļūst mitrums, logi nav iestikloti , kā arī nav nodrošināta logu un durvju ailu pilnīga noslēgšana ar vienveidīgiem materiāliem, tādējādi pakļaujot būvju iekštelpas laikapstākļu ietekmei un pieļaujot nepiederošu personu iekļūšanu tajās. Būvju piegulošā teritorija nav norobežota, tā ir brīvi pieejama nepiederošām personām, kā arī teritorijā ir uzkrāti būvgruži un dažādi sadzīves atkritumi.

Pieņem lēmumu par trīs vidi degradējošu būvju Zasulauka ielā 31 sakārtošanu
Pieņem lēmumu par trīs vidi degradējošu būvju Zasulauka ielā 31 sakārtošanu
Pieņem lēmumu par trīs vidi degradējošu būvju Zasulauka ielā 31 sakārtošanu
Pieņem lēmumu par trīs vidi degradējošu būvju Zasulauka ielā 31 sakārtošanu
Pieņem lēmumu par trīs vidi degradējošu būvju Zasulauka ielā 31 sakārtošanu
Pieņem lēmumu par trīs vidi degradējošu būvju Zasulauka ielā 31 sakārtošanu Pieņem lēmumu par trīs vidi degradējošu būvju Zasulauka ielā 31 sakārtošanu Pieņem lēmumu par trīs vidi degradējošu būvju Zasulauka ielā 31 sakārtošanu Pieņem lēmumu par trīs vidi degradējošu būvju Zasulauka ielā 31 sakārtošanu Pieņem lēmumu par trīs vidi degradējošu būvju Zasulauka ielā 31 sakārtošanu

Lai sakārtotu attiecīgo teritoriju un pilsētvidi, kā arī novērstu draudus trešo personu veselībai vai dzīvībai, sagatavotais lēmumprojekts nosaka divu nedēļu laikā no spēkā stāšanās dienas būvju īpašniekiem veikt attiecīgās darbības, lai liegtu nepiederošām personām iekļuvi objektos. Trīs mēnešu laikā ir jāizstrādā konservācijas projekti, bet piecu mēnešu laikā ir jāizpilda projektēšanas nosacījumus un astoņu mēnešu laikā ir jāuzsāk būvdarbi. Būvdarbi jāpabeidz gada laikā no lēmuma pieņemšanas. Ja lēmuma noteiktajā termiņā sakārtošanas darbi netiks uzsākti vai arī tie lēmumā paredzētajā termiņā nebūs izpildīti, Rīgas domes Īpašuma departaments nodrošinās lēmuma piespiedu izpildi. Šiem mērķiem iztērētos pašvaldības līdzekļus piedzenot no būvju īpašnieka.

Lēmumi par vidi degradējošu būvju sakārtošanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Rīgas domes sēdē.