• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu

Piektdien, 23.oktobrī, Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificēja Aleksandra Čaka ielas 34 ēku par B kategorijas graustu un piemēroja tās īpašniekiem paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu A_Chaka_34(1)
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu A_Chaka_34
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu A_Chaka_34(2)
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Antonijas13(pirms)
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Antonijas_13(pirms_1)
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Antonijas_13(atjaunots)
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Antonijas_13(atjaunots_1)
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Barona_130(pirms)
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Barona_130(pirms_2)
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Barona_130(atjaunots)
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Dzirnavu_1(pirms)
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Dzirnavu_1(atjaunots)
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Dzirnavu_1(atjaunots_1)
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu A_Chaka_34(1) Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu A_Chaka_34 Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu A_Chaka_34(2) Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Antonijas13(pirms) Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Antonijas_13(pirms_1) Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Antonijas_13(atjaunots) Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Antonijas_13(atjaunots_1) Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Barona_130(pirms) Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Barona_130(pirms_2) Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Barona_130(atjaunots) Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Dzirnavu_1(pirms) Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Dzirnavu_1(atjaunots) Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificē ēku A.Čaka ielā 34 par B kategorijas graustu Dzirnavu_1(atjaunots_1)

Dzīvojamā ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis un pieder pieciem kopīpašniekiem. Ēka atrodas uz 394 kvadrātmetru liela zemesgabala. Rīgas domes Īpašuma departaments vairākkārt vērsās pie kopīpašniekiem, lai tiktu uzsākti ēkas fasādes atjaunošanas darbi, tomēr atbilde nav saņemta.

B kategorijas vidi degradējoša būve ir cilvēku apdraudoša būve potenciāli bīstamā tehniskajā stāvoklī, kuras uzturēšanā ir konstatēti acīmredzami nolietojošās būvju konstrukcijas, ir izmantots aizsargtīkls vai līdzīgs risinājums uz būves fasādes vai citām ārējām konstrukcijām, ir bojājumi jumta iesegumos un lietusūdens novadīšanas sistēmas elementos. Būvju sienās vai cokola stāvā ir plaisas, izdrupumi, atšķēlumi vai saistvielu izskalojumi.

Vidi degradējošu būvju komisijas sēdē nolēma arī no “graustu saraksta” izslēgt šobrīd pilsētā atjaunotās ēkas. Piemēram, būvi Dzirnavu ielā 1, kuru komisija kā graustu klasificēja 2019.gada septembrī. Šobrīd ēkai ir atjaunota fasāde un tās elementiem noņemts aizsargtīkls.

Arī daudzstāvu ēkai Antonijas ielā 13, kura kā B kategorijas vidi degradējoša būve tika klasificēta 2018.gada novembrī, šobrīd ir atjaunota vēsturiskā fasāde un novērsti ēkas uzturēšanas trūkumi. No saraksta izslēdza arī  vienstāva mūra ēku K.Barona ielā 130, jo īpašnieki ir atjaunojuši tās fasādi un novērsuši būves  degradāciju pilsētvidē.

Plašāka informācija par Rīgas vidi degradējošām ēkām ir publicēta tīmekļa vietnē https://grausti.riga.lv/